kampania
Liczy się energia
Ceny prądu rosną, nie tylko w Polsce. Na tej stronie znajdują się informacje o kształtowaniu się cen energii, o tym jak przekładają się one na rachunki za prąd oraz jak można zmniejszyć jego wysokość i ograniczyć ponoszone wydatki.
Dlaczego ceny prądu się zmieniają?
Rosną ceny surowców energetycznych na światowych rynkach
Drożeją uprawnienia do emisji dwutlenku węgla w unijnym systemie EU ETS
Ponosimy koszty inwestycji w odnawialne źródła energii
Wzrasta zapotrzebowanie na energię dzięki ożywieniu gospodarczemu w Polsce
Ceny prądu wzrosły w całej Europie, również w Polsce. Wysokość rachunku można jednak zmniejszyć. Porady, jak to zrobić

Więcej informacji