Transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna to klucz do przyszłości

Co idea Green Deal oznacza dla Polski?

Europejski Zielony Ład (EZŁ, ang. European Green Deal) to strategia rozwoju, która ma przekształcić Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie.

Jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny i silne procesy degradacji środowiska. Unia Europejska postawiła sobie za główny cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

 

Unia Europejska już teraz odgrywa wiodącą rolę w globalnych działaniach na rzecz klimatu i bioróżnorodności oraz chce być przykładem dla pozostałych krajów świata. Dla Polski Green Deal jest szansą na przejście na gospodarkę niskoemisyjną i odejście od gospodarki pochłaniającej nieodnawialne zasoby naturalne.

Pakiet Fit for 55

Pakiet jest konsekwencją Europejskiego Zielonego Ładu oraz zaakceptowanego przez wszystkie państwa UE zwiększonego celu redukcji emisji o 55% do 2030 r. Aby w 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, konieczna jest konsekwentna redukcja emisji CO2 we wszystkich obszarach życia gospodarczego.

CO TO ZNACZY DLA POLSKI?

Polska energetyka musi ograniczać emisje, inaczej produkcja energii będzie coraz droższa. Branże szczególnie narażone na wzrost cen uprawnień powinny otrzymać wsparcie niskoemisyjnych inwestycji z pieniędzy pochodzących z systemu ETS. Należy zadbać o przeznaczenie całości przychodów ze sprzedaży uprawnień CO2 na cele transformacji przemysłowej i energetycznej.

REPowerEU

Prace KE wciąż trwają, bo wskutek agresywnej polityki Rosji UE rezygnuje z gazu jako paliwa przejściowego i właśnie teraz od nowa powstają rozwiązania tego problemu. Przykładem takiego rozwiązania jest strategia REPowerEU, czyli planu mającego na celu uniezależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych.

PV Gryf. Inwestycja Energi, która dostarczy prąd do 13 tys. gospodarstw domowych
2022-11-29 Źródło: energa.pl

PV Gryf. Inwestycja Energi, która dostarczy prąd do 13 tys. gospodarstw domowych

W Wielkopolsce przeprowadzona zostanie inwestycja, która zwiększy moc farmy PV Gryf. Będzie to efekt współpracy pomiędzy Energą Wytwarzaniem (inwestor) oraz Energą Green Development (deweloper i inżynier kontraktu), spółek zależnych Energi z Grupy ORLEN. Jak podała Energa, pierwszy etap budowy farmy zakończył się w kilka miesięcy temu, a na ok. 10 ha stanęło ok. 40 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej […]

Dowiedz się więcej
Program „Mój Prąd”. Wzrośnie dofinansowanie instalacji PV
2022-11-23 Źródło: gov.pl

Program „Mój Prąd”. Wzrośnie dofinansowanie instalacji PV

Od 15 grudnia br. wzrośnie poziom dofinansowania – do 6 tysięcy złotych – dla prosumentów, którzy zdecydują się na instalację PV. Zmiany w programie „Mój Prąd” dotyczą również magazynów energii. Podczas Konferencji Stron Porozumień Sektorowych dyskutowano o dotychczasowych pracach dotyczących m.in. bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej, czy planach rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii, ale również podano nowe […]

Dowiedz się więcej
Inwestycja w przyszłość. Porozumienie mające ułatwić rozwój energetyki
2022-11-08 Źródło: ure.gov.pl

Inwestycja w przyszłość. Porozumienie mające ułatwić rozwój energetyki

Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych, która ma umożliwić osiągnięcie ok. 50 proc. udziału energii elektrycznej z OZE w krajowej strukturze wytwarzania do 2030 r., została podpisana przez prezesów największych operatorów systemów dystrybucyjnych oraz szefa Urzędu Regulacji Energetyki. „Dynamicznie zmieniające się potrzeby sieci elektroenergetycznych, w tym głównie w obszarze inwestowania, stawiają przed polityką regulacyjną nowe oczekiwania. […]

Dowiedz się więcej