Działania

OSŁONOWE

Podwyżki cen energii

BĘDĄ UMIARKOWANE

W drugiej połowie 2024 roku rząd znosi limit energii dostępnej po preferencyjnej cenie, która od lipca wynosi 0,50 zł netto za każdą kWh. Dodatkowo zawieszone zostało pobieranie opłaty mocowej, a najuboższe gospodarstwa domowe otrzymają jednorazowe wsparcie w wysokości do 1200 zł.

DLACZEGO DZIAŁANIA OSŁONOWE SĄ POTRZEBNE?
Koszt energii na rynkach hurtowych jest wysoki, a jej sprzedawcy są zobowiązani przez prawo, by kupować ją również wtedy, kiedy ceny nie są optymalne. Dlatego mimo taryf zatwierdzonych przez prezesa URE na poziomie 0,74 zł za kWh, sprzedawcy energii nie notują nadzwyczajnych zysków. By jednak uniknąć gwałtownej podwyżki potrzebne są działania osłonowe.

CENA MAKSYMALNA

Powstrzymanie

wzrostu cen

Od lipca 2024 r. większość gospodarstw domowych płaci za energię elektryczną cenę nieprzekraczającą 0,50 zł za kWh, czyli ok. 2/3 wysokości taryfy zatwierdzonej przez prezesa URE (0,74 zł za kWh).

Cena maksymalna obowiązuje do końca roku bez względu na zużycie energii w danym gospodarstwie domowym.

Dodatkowe

wsparcie

Nowe przepisy wprowadzają jednorazowy bon energetyczny w wysokości do 1200 zł oraz zwalniają gospodarstwa domowe z opłaty mocowej,.

Opłata ta wynosi od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie.

Odbiorcy wrażliwi,

małe i średnie firmy

Rząd przedłużył obowiązywanie cen maksymalnych dla małych i średnich przedsiębiorstwo, instytucji publicznych i odbiorców wrażliwych.

Nadal będą oni płacić nie więcej niż 693 zł netto za MWh (0,69 zł za kWh).

 

Co muszę zrobić, by skorzystać z ceny maksymalnej?

 

Cena maksymalna obowiązuje wszystkie gospodarstwa domowe korzystające z taryf G11 i G12 bez względu na liczbę domowników, ich zajęcie,  czy zużycie energii. Nie trzeba nic robić, by skorzystać z ceny maksymalnej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Szczegółowe informacje znajdziesz u swojego dostawcy energii elektrycznej

Jeżeli masz umowę z innym sprzedawcą, skontaktuj się z nim.

BON ENERGETYCZNY
Rekompensata dla najmniej zarabiających

Bon energetyczny zrekompensuje wzrost cen energii elektrycznej dla tych gospodarstw domowych, które najbardziej tego potrzebują – o najniższych dochodach i korzystających z energii elektryczną do ogrzewania. Wysokość bonu jest zależna od liczby osób w gospodarstwie domowym i rodzaju ogrzewania.

Wielkość gospodarstwa domowego (liczba domowników)
Wielkość gospodarstwa domowego (liczba domowników)
Nie wykorzystuje energii elektrycznej do ogrzewania
Nie wykorzystuje energii elektrycznej do ogrzewania
Wykorzystuje energię elektryczną do ogrzewania
Wykorzystuje energię elektryczną do ogrzewania
Wielkość gospodarstwa domowego (liczba domowników)
1
Nie wykorzystuje energii elektrycznej do ogrzewania
300 zł
Wykorzystuje energię elektryczną do ogrzewania
600 zł
Wielkość gospodarstwa domowego (liczba domowników)
2-3
Nie wykorzystuje energii elektrycznej do ogrzewania
400 zł
Wykorzystuje energię elektryczną do ogrzewania
800 zł
Wielkość gospodarstwa domowego (liczba domowników)
4-5
Nie wykorzystuje energii elektrycznej do ogrzewania
500 zł
Wykorzystuje energię elektryczną do ogrzewania
1000 zł
Wielkość gospodarstwa domowego (liczba domowników)
6 i więcej
Nie wykorzystuje energii elektrycznej do ogrzewania
600 zł
Wykorzystuje energię elektryczną do ogrzewania
1200 zł

 

Bon energetyczny trafi do ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o najniższych dochodach

zgodnie z obowiązującym kryterium dochodowym:
• do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych;
• do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

O wypłatę bonu mogą się ubiegać również gospodarstwa domowe o wyższym dochodzie

w takim przypadku wypłacona kwota będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia limitu dochodowego (wg zasady „złotówka za złotówkę”).

Co muszę zrobić, by skorzystać z bonu energetycznego?

Wnioski o wypłatę bonu będzie można składać w urzędach gmin od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Wypłata środków nastąpi w 2024 lub na początku 2025 r.

ZAWIESZENIE OPŁATY MOCOWEJ

Dodatkowe oszczędności dla gospodarstw domowych

W drugim półroczu zawieszone zostanie pobieranie opłaty mocowej od gospodarstw domowych. Płacimy ją razem z rachunkiem za prąd, a jej wysokość zależna jest od zużycia energii elektrycznej i wynosi miesięcznie:

o 2,66 zł netto

dla odbiorców zużywających do 0,5 MWh rocznie

o 6,39 zł netto

a odbiorców zużywających 0,5-1,2 MWh rocznie

o 10,64 zł netto

dla odbiorców zużywających 1,2-2,8 MWh rocznie

o 14,90 zł netto

dla odbiorców zużywających powyżej 2,8 MWh rocznie

Czym jest opłata mocowa?

Opłata mocowa należy do tzw. opłat dystrybucyjnych. Płacimy w niej nie za dostarczoną energię, ale za gotowość elektrowni do wyprodukowania energii (np. w przypadku warunków atmosferycznych zmniejszających produkcję z OZE lub zwiększonego zapotrzebowania na moc). O wysokości opłaty mocowej decyduje prezes URE.

 

Co muszę zrobić, by nie zapłacić opłaty mocowej?

 

Nic, sprzedawca energii sam rozliczy jej zawieszenie na twoim rachunku.

SPRAWDŹ, JAK ZMNIEJSZYĆ SWOJE ZUŻYCIE ENERGII!

Dowiedz się więcej