Artykuł

Bon energetyczny – wsparcie dla odbiorców energii

Ceny energii

Sejm przyjął ustawę o bonie energetycznym i zmianie niektórych innych ustaw. Ogranicza ona wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przedłuża działania osłonowe skierowane do odbiorców wrażliwych oraz małych i średnich przedsiębiorców. Dodatkowo bon energetyczny będzie wsparciem dla najuboższych gospodarstw domowych.

Zgodnie z Ustawą maksymalna cena energii elektrycznej w drugiej połowie 2024 roku będzie dla gospodarstw domowych wynosić 500 zł zamiast określonych w zatwierdzonych przez prezesa URE taryfach 739 zł netto za MWh. Ustawa przedłuża również obowiązywanie ceny maksymalnej dla odbiorców wrażliwych oraz małych i średnich przedsiębiorców. Zapłacą oni za energię elektryczną nie więcej niż 693 zł netto za jedną MWh.

Dodatkowo rządowa Ustawa wprowadza bon energetyczny. Gospodarstwa domowe, w których dochód na osobę nie przekracza 1700 zł miesięcznie (w przypadku gospodarstw jednoosobowych 2500 zł miesięcznie), będą mogły złożyć wniosek o specjalny jednorazowy dodatek, który – w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i źródła ogrzewania będzie wynosić od 300 do nawet 1200 zł.

Ustawa została przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu. Szczegółowe założenia projektu można znaleźć na stronie MKiŚ: https://www.gov.pl/web/klimat/bon-energetyczny-skuteczne-wsparcie-dla-wrazliwych-odbiorcow-energii-ustawa