Artykuł

Wsparcie dla rolników chcących inwestować w OZE. Wnioski trzeba złożyć do 1 marca

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

W ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” można składać wnioski o dofinansowanie. Wsparcie jest skierowane do rolników, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z wykorzystaniem zielonych źródeł energii. Dokumenty trzeba jednak złożyć do 1 marca 2023 r.

Niedawno informowaliśmy, że pojawiła się nowa propozycja skierowana bezpośrednio do rolników, która ma ich zachęcić do inwestycji w odnawialne źródła energii, np. budowę elektrowni wodnych, czy instalacji fotowoltaicznych. Wnioski w ramach programu „Energia dla wsi” można już składać.

https://liczysieenergia.pl/energia-dla-wsi-program-dla-rolnikow-chcacych-inwestowac-w-oze-budzet-miliard-zl/

Warto jednak pamiętać o innych formach wsparcia. Chociażby w tym roku w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nowy obszar pomocy – Zielona energia w gospodarstwie.

„O ten rodzaj wsparcia mogą się ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo o powierzchni przynajmniej 1 ha lub posiadają nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej” – wyjaśnia ARiMR. „Pomoc nie przysługuje tym, którzy zajmują się chowem i hodowlą ryb bądź prowadzą działalność o charakterze naukowo-badawczym”.
Na co przeznaczone może być dofinansowanie? Instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii, a także instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną.

„Panele fotowoltaiczne muszą być zainstalowane na dachach, jeśli te nie są wykonane z azbestu. Warunkiem jest też, by  urządzenia zakupione z dofinansowaniem były usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych” – dodaje Agencja.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in.: zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowa lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła. Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Standardowy poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. młodego rolnika – 60 proc.

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ