Artykuł

„Energia dla wsi”. Program dla rolników chcących inwestować w OZE – budżet miliard zł!

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

To nowa propozycja skierowana bezpośrednio do rolników, która ma ich zachęcić do inwestycji w odnawialne źródła energii, np. budowę elektrowni wodnych, czy instalacji fotowoltaicznych. Wnioski w ramach programu „Energia dla wsi” można składać od 25 stycznia. Całkowity budżet wyniesie miliard zł, a tym naborze aż 100 milionów zł.

Za realizację programu „Energia dla Wsi”, który został przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który podkreśla, że jego głównym celem jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

„Dzięki realizacji programu zwiększy się dostępność inwestycji OZE dla rolników oraz wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach spółdzielni energetycznych. Taka forma sprzyjać będzie odnoszeniu korzyści przez polską wieś, takich samych jakie są udziałem m.in. przedsiębiorstw energetycznych, które realizują inwestycji OZE. Oznacza to dodatkowe dochody dla rolników i jednocześnie obniżenie kosztów pozyskania energii przez mieszkańców obszarów wiejskich” – podkreślił wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.
Z kolei szefowa resortu klimatu poinformowała, iż całkowity budżet programu „Energia dla wsi” wynosi 1 mld złotych.

„Pierwszy nabór rusza już 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia. Budżet dla tego naboru wynosi 100 mln zł” – dodała Anna Moskwa.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji oraz pożyczki. Wnioskujący o dotacje może ubiegać się o dopłatę maksymalnie do 20 mln złotych, z kolei w przypadku starających się o pożyczkę kwota maksymalna wynosi 25 mln zł.
Jakie rodzaje inwestycji są objęte programem? Wnioski o dotację mogą dotyczyć budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, oraz magazynów energii.
Z kolei w ramach wniosków o pożyczkę można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych.

„Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji. Inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosków o dofinansowanie” – wyjaśnia NFOŚiGW.

https://twitter.com/AMichalskiPL/status/1615686657419649024

Beneficjenci:
* Spółdzielnie energetyczne i jej członkowie będący przedsiębiorcami
* Powstające spółdzielnie energetyczne (spółdzielnie lub spółdzielnie rolników, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej w wykazie spółdzielni energetycznych)
* Rolnik (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej)

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie energiadlawsi.pl