Artykuł

Uczelnie i szkoły będą kształcić nowych specjalistów w branży energetycznej. Przybywa kierunków

Warto wiedzieć

Autor: PKEE

Coraz więcej polskich uczelni decyduje się na uruchomienie kierunków, których absolwenci w przyszłości będą pracować w sektorze energetycznym. Na taki krok decydują się przede wszystkim politechniki. Nowe specjalności pojawią się jednak również w szkołach średnich i natychmiast znalazły się na liście najbardziej perspektywicznych zawodów.

Wcześniej informowaliśmy, że na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej wprowadzono kierunek „neutralność klimatyczna”; studenci będą zdobywać wiedzę m.in. z zakresu technologii zmniejszania zużycia energii, surowców i wody, czy planów adaptacji do zmian klimatu.
Natomiast władze Politechniki Śląskiej podjęty decyzję, aby przywrócić kierunek „energetyka jądrowa”.
„W Polsce ruszył program budowy elektrowni jądrowych, a przecież wraz z ich powstaniem potrzebne będą kadry wykwalifikowanych specjalistów, którzy wezmą zajmą się ich funkcjonowaniem”pisaliśmy na liczysieenergia.pl

https://liczysieenergia.pl/nowe-kierunki-na-studiach-nowy-zawod-w-technikum-ksztalcenie-kadr-w-energetyce/

Na tym jednak nie koniec, bo systematycznie przybywa nowych pomysłów na polskich uczelniach. Chociażby Politechnika Opolska postanowiła kształcić osoby mające w przyszłości przeprowadzać audyty energetyczne. W rozmowie z Polską Agencją Prasową, dr inż. Grzegorz Borsuk z Politechniki Opolskiej tłumaczył:

„Na rynku pracy brakuje profesjonalistów potrafiących wykonać kompleksową ocenę potrzeb energetycznych obiektów budowlanych, w której zawarte będą także propozycje zmian (audyt energetyczny). Z drugiej strony, wdrożenie w naszym kraju unijnej dyrektywy energetycznej spowodowało, że pojawiło się zapotrzebowanie na profesjonalnych doradców energetycznych, a w szczególności na osoby uprawnione do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków”.

Studia II stopnia są skierowane do osób już posiadających tytuł inżyniera, a nauka odbywać się będzie na Wydziale Budownictwa i Architektury, Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki.
Z kolei Politechnika Śląska oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – wraz z firmą Energo-Complex z Piekar Śląskich – będą współpracować przy organizacji studiów podyplomowych z transformacji energetycznej. Dziekan wydziału elektrycznego PŚ prof. Marian Kampik wyjaśniał, że program obejmie m.in.: energetykę odnawialną, efektywność energetyczną, magazynowanie energii, inteligentne sieci, elektromobilność.

Informowaliśmy też, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, technika i branżowe szkoły II stopnia mogą od 1 września 2024 r. rozpocząć kształcenie w zawodzie technik elektromobilności.
Natychmiast przyciągnęło to uwagę rynku pracy. Niedawno MEN w Monitorze Polskim opublikowało „Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy”, która de facto jest listą zawodów z największymi perspektywami i zapotrzebowaniem wśród pracodawców. Technik elektromobilności również się na niej pojawił, jako jedyna nowa specjalizacja.