Artykuł

Nowe kierunki na studiach, nowy zawód w technikum – kształcenie kadr w energetyce

Warto wiedzieć

Autor: PKEE

Wraz z zachodzącymi zmianami w sektorze energetycznym, potrzebne są odpowiednio wykształcone kadry. Dlatego coraz więcej uczelni wyższych decyduje się na wprowadzanie nowym kierunków – ta tendencja dotarła również do szkół średnich.

Niedawno informowaliśmy, że władze Politechniki Śląskiej podjęty decyzję, aby po latach nieobecności przywrócić na uczelni kierunek „energetyka jądrowa”.
„W Polsce ruszył program budowy elektrowni jądrowych, a przecież wraz z ich powstaniem potrzebne będą kadry wykwalifikowanych specjalistów, którzy wezmą zajmą się ich funkcjonowaniem. Dlatego Politechnika Śląska postanowiła odpowiedzieć na te potrzeby i przywróci kierunek „energetyka jądrowa”, który wesprze tego typu inwestycje”pisaliśmy na liczysieenergia.pl

https://liczysieenergia.pl/kierunek-energetyka-jadrowa-wraca-na-politechnike-slaska-uczelnia-zaprasza-na-dzien-otwarty/

Takich wiadomości przybywa. Chociażby na Politechnice Wrocławskiej ruszyła zimowa rekrutacja, a jednym z nowych kierunków będzie neutralność klimatyczna

„Nowy kierunek na PWr zakłada trzy semestry nauki, przewidziano 60 miejsc dla chętnych na te studia II stopnia. Przyszli studenci będą uczyli się na Wydziale Inżynierii Środowiska. Podczas nauki mają zdobyć wiedzą z zakresu technologii zmniejszania zużycia energii, surowców i wody, planów adaptacji do zmian klimatu czy metod wdrażania neutralności klimatycznej na różnych szczeblach” – podał serwis energetyka24.com.

„Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu rozwiązań prowadzących do neutralności klimatycznej systematycznie rośnie i dotyczy to wszystkich sektorów gospodarki, a także administracji lokalnej i państwowej. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie zdecydowaliśmy się na otwarcie nowego kierunku studiów”tłumaczył dr hab. inż. Bartosz Kaźmierczak, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska.

Z kolei Ministerstwo Edukacji narodowej podało, że od 1 września 2024 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe mogą rozpocząć kształcenie w zawodzie technik elektromobilności.
„Wprowadzenie tego zawodu do klasyfikacji, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, to odpowiedź na potrzeby rynku pracy w branży motoryzacyjnej” – przekazano w komunikacie. – „Wniosek ministra właściwego do spraw energii wynika z rosnącej popularności pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych spowodowanej wzrostem świadomości społecznej w zakresie konieczności ograniczenia szkodliwych emisji pochodzących z transportu oraz z działań podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej w tym obszarze”.
Program będzie realizowany w technikum i w branżowej szkole II stopnia.