Artykuł

Sejm przyjął ustawę o maksymalnych cenach energii. Z kilkoma istotnymi poprawkami

Ceny energii

Autor: PKEE

W Sejmie ponownie zajmowano się ustawą poświęconą maksymalnym cenom energii elektrycznej w 2023 roku. Większość rozwiązań znanych było od dłuższego czasu, ale wprowadzono kilka senackich poprawek.

Celem ustawy jest przede wszystkim wprowadzenie mechanizmu maksymalnych cen energii, który ma chronić odbiorców przed drastycznym wzrostem cen prądu.

O wprowadzanych rozwiązaniach serwis liczysieenergia.pl już wcześniej informował:

https://liczysieenergia.pl/ustalono-maksymalne-ceny-za-prad-kto-skorzysta-na-nowych-rozwiazaniach/

Zgodnie z założeniami ustawy, maksymalny pułap cen prądu w przyszłym roku wyniesie 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów. Ale podczas głosowań w Sejmie, które odbyły się 27 października br., przyjęto kilka poprawek do ustawy, które są bardzo ważne dla dużej grupy Polaków.

Posłowie wyrazili zgodę, aby nowe przepisy – limity zużycia energii elektrycznej na potrzeby ustalania prawa do skorzystania z preferencyjnej ceny – objęły również domy letniskowe i kempingowe oraz altany na rodzinnych ogrodach działkowych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Przyjęto poprawkę określającą m.in. szczególne zasady w kwestii przyznawania dodatku elektrycznego, jeśli pod jednym adresem mieszkają osoby należące do różnych gospodarstw domowych. Uściślono również, że dodatek będzie przysługiwał, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.

Do bardzo ważnych modyfikacji należy wprowadzenie możliwości ponownego składania wniosku o wypłatę dodatku, jeśli za pierwszym razem odmówiono jego wypłaty. Jest to przepis przejściowy, a chodzi o odmowę z powodu niezgłoszenia lub niewpisania źródła ogrzewania gospodarstwa domowego do centralnej ewidencji emisyjności budynków albo z powodu jednego adresu różnych gospodarstw domowych.