Artykuł

Program „Energia dla wsi” – znacznie większy budżet z powodu zainteresowania

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o istotnym zwiększeniu środków – z miliarda zł do aż 3 mld zł – przeznaczonych na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) na terenach wiejskich w ramach programu priorytetowego „Energia dla wsi”.

Jak tłumaczy NFOŚiGW, wsparcie finansowe udzielane jest dla instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, biogazowni, elektrowni wodnych oraz magazynów energii.

„Rolnicy lub spółdzielnie energetyczne działające na terenach wiejskich mogą otrzymać dotacje do 65 proc. kosztów kwalifikowanych w wysokości do 20 mln zł oraz pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych w wysokości do 25 mln zł”przypomniano w komunikacie.

Dotychczas budżet wynosił miliard złotych, ale ze względu na duże zainteresowanie inwestycjami w zieloną energię na terenach wiejskich, nowy zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaproponował zwiększenie środków do 3 mld zł.
Propozycja NFOŚiGW trafi do konsultacji ministra klimatu i środowiska. Równocześnie wystąpiono do Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wypłatę środków z Funduszu Modernizacyjnego dla programu „Energia dla wsi”.

https://liczysieenergia.pl/oze-na-wsi-odgrywa-wazna-role-arimr-przygotowala-nowa-oferte-wsparcia-dla-rolnikow/

Jak wcześniej wyjaśniało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, celem programu „Energia dla wsi”, który ruszył pod koniec stycznia, jest zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

Z programu może skorzystać:

* Rolnik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy, prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub dział specjalny produkcji rolnej
* Spółdzielnia energetyczna lub jej członek
* Powstająca spółdzielnia energetyczna – spółdzielnia lub spółdzielnia rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej danych jako spółdzielni energetycznej w wykazie spółdzielni energetycznych prowadzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Więcej informacji na stronie https://energiadlawsi.pl/