Artykuł

OZE na wsi odgrywa ważną rolę. ARiMR przygotowała nową ofertę wsparcia dla rolników

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że ruszył nowy nabór w ramach programu „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”. W jakich obszarach?

Dzięki środkom z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła od 25 stycznia 2024 r.  nowy nabór w ramach programu. Zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą się starać o przyznanie wsparcia.

„O dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej będą się mogli starać wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym m.in. w 2023 roku przyznano jednolitą płatność obszarową albo którzy prowadzący gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Jednym z istotnych do spełnienia wymogów jest również odbycie specjalistycznego szkolenia” – podkreślono.

Wsparcie w ramach programu „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” w formie refundacji do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych realizowane będzie w trzech obszarach:
A – budowa nowych biogazowni rolniczych;
B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem);
C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian i podłóg.

„W przypadku obszaru A maksymalna wysokość pomocy to 1,5 mln zł, a dla obszarów B i C po 200 tys. zł” – dodaje ARiMR.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 25 stycznia a 23 lutego 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Więcej informacji, wraz z ogłoszeniami prezesa ARiMR, można znaleźć TUTAJ