Artykuł

O sieciach przesyłowych i elektrowniach szczytowo-pompowych. Nowe ustawy w Sejmie

farmy wiatrowe

Ceny energii

farmy wiatrowe

Sejm przegłosował ustawy mające istotne znaczenie dla transformacji energetycznej. Jedna dotyczy strategicznych inwestycji w sieci przesyłowe, a druga o budowie elektrowni szczytowo-pompowych.

Głównym celem nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych jest ich dostosowanie do skali rozwoju energetyki prosumenckiej.
Nie wzbudziła zbyt wielu kontrowersji wśród polityków, bo za uchwaleniem ustawy głosowało 443 posłów i nikt nie był przeciw, jedynie dziewięciu posłów wstrzymało się od głosu.

Posłowie zdecydowali, że zmiana regulacji obejmie również linie dystrybucyjne, które są bezpośrednio związane z systemem sieci przesyłowych i umożliwiają rozprowadzenie mocy.

Jak podkreślono w projekcie nowelizacji, do strategicznych inwestycji zaliczone zostaną także linie 110 kV zarządzane przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), którym od razu nadano możliwości korzystania z przepisów specustawy, bo dotychczas mógł z nich korzystać tylko operator sieci przesyłowej. Wymieniono 81 inwestycji.

https://liczysieenergia.pl/prosument-lokatorski-nowe-rozwiazanie-projekt-przyjety-przez-rade-ministrow/

Celem przyjęcia nowych regulacji jest obniżenie obciążeń administracyjnych nakładanych na inwestorów „w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej”, a także regionalny rozwój przez umożliwienie przyłączeń nowych podmiotów, w tym podmiotów gospodarczych, do sieci elektroenergetycznej.

Dzięki zmianie przepisów pojawi się możliwość przyłączania nowych, dużych podmiotów do sieci operatorów systemu dystrybucyjnego, oraz zwiększyć chłonność sieci pod względem rosnącego udziału energetyki prosumenckiej.
Teraz nowelizacja trafi do Senatu.
Podczas tego samego posiedzenia Sejmu posłowie zajęli się specustawą o elektrowniach szczytowo-pompowych.

https://liczysieenergia.pl/elektrownie-szczytowo-pompowe-czyli-magazyny-energii-jest-projekt-nowej-ustawy/

Przyjęte rozwiązania mają przyspieszyć realizację budowy ESP, m.in. ułatwić wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji (ustawa ma być nadrzędna w stosunku do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Jak podkreślono, decyzję o lokalizacji inwestycji wyda wojewoda w ciągu miesiąca od złożenia wniosku przez inwestora. Natomiast inwestorami budującymi elektrownie szczytowo-pompowe będą wyłącznie spółki Skarbu Państwa, samorządowe oraz Wody Polskie.
Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.