Artykuł

Elektrownie szczytowo-pompowe, czyli magazyny energii. Jest projekt nowej ustawy

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy ma pomóc w realizacji inwestycji związanych z elektrowniami szczytowo-pompowych, które mają pełnić rolę magazynów energii elektrycznej. Jedna z pierwszych ma powstać w Młotach (gmina Bystrzyca Kłodzka), a umowa o współpracy przy budowie została podpisana już pod koniec ub.r. pomiędzy PGE i NFOŚiGW.

Nowe regulacje przygotowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a zostały one zaaprobowane przez Radę Ministrów. Chodzi o projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących.
Głównym celem proponowanych rozwiązań jest usprawnienie przygotowania, realizacji i rozbudowy inwestycji.

„Elektrownie te będą pełnić rolę magazynów energii elektrycznej. Magazynowanie energii stanowi kluczowy warunek transformacji energetycznej. Ponadto, magazyny energii elektrycznej mają szczególne znaczenie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i konieczności szybkiego dostarczenia mocy do systemów energetycznych” – wyjaśnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Równocześnie dodano, iż tego typu działania będą inwestycjami celu publicznego.
Ocenia się, że w Polsce mogłoby powstać co najmniej sześć elektrowni szczytowo-pompowych. Jedną z pierwszych może być inwestycja w Młotach, w gminie Bystrzyca Kłodzka. O niej serwis liczysieenergia.pl już informował pod koniec zeszłego roku, gdy została podpisana umowa pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

https://liczysieenergia.pl/elektrownia-mloty-umowa-na-jej-budowe-zostala-podpisana/

Jak wówczas podkreślał prezes PGE Wojciech Dąbrowski, elektrownie szczytowo-pompowe to jedyna jak dotąd technologia wielkoskalowych magazynów energii.

„Tylko przez ostatnie cztery lata moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Polsce wzrosła z 8,7 GW w 2018 do 20,3 GW w 2022 r. Dlatego też realizacja projektu ESP „Młoty” nie tylko wesprze krajową transformację energetyczną, ale także ma kluczowe znaczenie dla zachowania stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na południu Polski” – tłumaczył Dąbrowski.
Elektrownia w Młotach dałaby ok. 1 gigawat energii elektrycznej, która wystarczyłaby w razie potrzeby dla ok. 1,5 mln gospodarstw domowych przez kilka godzin. Daje to porównywalną energię elektryczną wytworzoną przez jeden reaktor jądrowy i jeden blok węglowy lub jedną dużą farmę wiatrową na morzu – informuje KPRM.

Zgodnie z projektem ustawy, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowej będzie wydawał wojewoda w ciągu miesiąca od złożenia wniosku przez inwestora. Będzie on zawierał szczegółowe informacje i dane, a także będą do niego załączone opinie, m.in. związane z określeniem granic terenu objętego wnioskiem. Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowej stanowić będzie podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów i budynków.