Artykuł

Elektrownia „Młoty”. Umowa na jej budowę została podpisana

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Elektrownia Szczytowo-Pompowa „Młoty” będzie ważnym elementem wspierającym transformację energetyczną i stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Właśnie została podpisana – pomiędzy PGE i NFOŚiGW – umowa o współpracy przy jej budowie.

Jak podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, elektrownie szczytowo-pompowe to jedyna jak dotąd technologia wielkoskalowych magazynów energii.
„Tylko przez ostatnie cztery lata moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Polsce wzrosła z 8,7 GW w 2018 do 20,3 GW w 2022 r. Dlatego też realizacja projektu ESP „Młoty” nie tylko wesprze krajową transformację energetyczną, ale także ma kluczowe znaczenie dla zachowania stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na południu Polski” – tłumaczył prezes Dąbrowski.
Przypominając, iż PGE jest liderem w zakresie elektroenergetyki wodnej w Polsce.

„Nasz udział w krajowym rynku elektrowni szczytowo-pompowych wynosi około 90 proc. Dlatego, chcemy wykorzystać nasze doświadczenie i rozwijać tę technologię we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy budowie ESP „Młoty” – dodał.

„Mocy z odnawialnych źródeł energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym przybywa bardzo szybko, niestety możliwości jej magazynowania już nie. Elektrownie nadal stanowią jeden z najlepszych wielkoskalowych magazynów energii, potrzebujemy ich nie tylko by rozwijać OZE, ale również ze względu na wsparcie bezpieczeństwa energetycznego Polski w kryzysowych sytuacjach”– tłumaczył z kolei dr Przemysław Ligenza, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zaznaczając: „Realizacja projektu PGE pozwoli na zastosowanie nowoczesnych a jednocześnie nieskomplikowanych technologii oraz długoletnią, w pełni „zieloną” produkcję energii”.

Elektrownia Szczytowo-Pompowa „Młoty” o planowanej łącznej mocy ponad 750 MW jest najbardziej zaawansowanym projekt budowy ESP w Polsce. Projekt ten bazuje na rozpoczętych w latach 70-tych pracach górniczych, zawieszonych na początku lat 80 ubiegłego wieku.
Dokończenie tej inwestycji było rozważane przez władze samorządowe w drugiej dekadzie XXI wieku, w wyniku czego inwestycja ta została ujęta w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka z roku 2013, (zaktualizowanym w roku 2018 oraz zmienionym w 2020), Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, a także w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.
W ramach inwestycji mają powstać dwa zbiorniki wodne, które dzięki swojej specyfice funkcjonowania, dodatkowo pełniłyby funkcje przeciwpowodziową na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.
Elektrownia zostanie podłączona do KSE linią elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne regionu.

Analizy techniczne przeprowadzone przez Grupę PGE wykazują możliwość kontynuacji prac i realizację tego projektu. W sierpniu br. uruchomione zostało studium wykonalności dla wznowienia budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach. Jego celem jest uzyskanie informacji o pracach jakie należy wykonać w celu kontynuacji inwestycji, szczegółowej koncepcji technicznej elektrowni, jak również całkowitych nakładów inwestycyjnych.
Wyniki studium oraz dalsze decyzje w Projekcie spodziewane są w czerwcu 2023 r. Otrzymane wyniki będą kluczową informacją do podjęcia kolejnych kroków, zmierzających ku realizacji budowy ESP „Młoty”. Zgodnie z harmonogramem ukończenie inwestycji planuje się w 2030 roku.