Artykuł

Duże poparcie dla budowy elektrowni jądrowej. I rośnie wśród mieszkańców Pomorza

Badania

Czy Polacy popierają budowę elektrowni jądrowej? Jednoznaczną odpowiedź dają wyniki badania przeprowadzonego wśród mieszkańców Pomorza, czyli regionu, gdzie przeprowadzona zostanie inwestycja. Jest ono nie tylko wysokie, ale znacznie wzrosło w ciągu ostatniego roku.

Jak informowaliśmy na początku listopada, Rada Ministrów przyjęła uchwałę o budowie wielkoskalowych elektrowni jądrowych.
„Budowa rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej” – zapewniała wówczas minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
Wstępna lokalizacja została wskazana w dokumentacji środowiskowej i jest to rejon Kopalino-Lubiatowo na Pomorzu.

https://liczysieenergia.pl/w-polsce-powstana-elektrownie-jadrowe-wstepne-lokalizacje-patnow-i-kopalino-lubiatowo/

Dlatego właśnie wśród mieszkańców Pomorza agencja PBS przeprowadziła badanie „Postawy wobec energetyki jądrowej”. Jego wyniki przedstawiła spółka Polskiej Elektronie Jądrowe, która podkreśliła, że badanie wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych oraz ościennych został przeprowadzony na grupie ponad 2000 respondentów w trybie wywiadów bezpośrednich z mieszkańcami gmin lokalizacyjnych i ościennych, gdzie będzie realizowana inwestycja.

„W ciągu roku poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji czyli wśród mieszkańców trzech gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino i Krokowa) wzrosło o 12 punktów procentowych – obecnie wynosi ono 75 proc. w porównaniu do 63 proc., które zanotowano w badaniu przeprowadzonym w 2021 roku” – podkreśliło PEJ.
– w gminie Choczewo, w której znajduje się wskazana przez inwestora preferowana lokalizacja elektrowni jądrowej, poparcie wyniosło 67 proc.
– 80 proc. badanych mieszkańców gmin lokalizacyjnych pozytywnie ocenia szanse, że pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce zostanie zbudowana w ciągu kilkunastu najbliższych lat.
– 65 proc. badanych z gmin lokalizacyjnych uważa, że rozwój energetyki jądrowej zapewni dostęp do tańszej energii elektrycznej.
– 64 proc. mieszkańców gmin lokalizacyjnych sądzi, że inwestycja wygeneruje nowe miejsca pracy bezpośrednio przy budowie elektrowni. W gminach ościennych odsetek ten rośnie do 76 proc.

„Poparcie lokalnej społeczności dla projektu to bardzo ważny czynnik, dlatego tak cieszy nas wynik badania zrealizowanego przez firmę PBS. Jestem przekonana, że na te wyniki mają wpływ zintensyfikowane w ostatnim roku działania inwestora w regionie, dzięki którym stajemy się częścią lokalnej społeczności” – tłumaczy Joanna Szostek, odpowiedzialna za komunikację i relacje z otoczeniem w Polskich Elektrowniach Jądrowych.

„Badanie pokazało, że zdecydowanie przeciwko inwestycji opowiada się 9 procent ankietowanych, z czego w gminie Choczewo ten odsetek wynosi 7 procent” – dodaje Szostek.

W gminach ościennych poparcie dla elektrowni jądrowej także jest na wysokim poziomie: 60 proc. w Łęczycach, 76 proc. w Nowej Wsi Lęborskiej i 80 proc. w Wicku.

Więcej informacji na temat badania PBS można przeczytać tutaj:
https://ppej.pl/aktualnosci/duzy-wzrost-poparcia-dla-budowy-elektrowni-jadrowej-w-miejscu-planowanej-inwestycji-na-pomorzu