Artykuł

Szczegóły propozycji złożonych PGE, Enea, Tauron, Energa. Jest projekt ustawy ws. powołania NABE

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Znane są szczegóły propozycji złożonych przez Skarb Państwa czterem spółkom: PGE, Enea, Tauron, Energa – zakupu ich aktywów węglowych, w których ma powstać Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). AKTUALIZACJA: Jak poinformował szef MAP Jacek Sasin, na wtorkowym posiedzeniu rządu przyjęty został projekt ustawy o utworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Jak już informowaliśmy, w związku z procesem powstawania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego cztery spółki – PGE, Enea, Tauron, Energa (wszystkie są członkami Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej) – otrzymały od Skarbu Państwa propozycje niewiążących dokumentów podsumowujących warunki nabycia wytwórczych aktywów węglowych.

https://liczysieenergia.pl/propozycja-dla-pge-enea-tauron-energa-ws-zakupu-aktywow-weglowych-prezes-dabrowski-przelomowy-krok/

Natomiast po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów poinformowano, że gotowy jest projekt ustawy o utworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Cena za PGE GiEK

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego ma powstać na bazie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Stąd ta transakcja ma wydaje się być kluczowa.

Cena sprzedaży przez PGE spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wynosi 849 mln zł.
Zadłużenie PGE GiEK wobec PGE Polskiej Grupy Energetycznej w kwocie 5,4 mld zł będzie podlegać spłacie przez 8 lat od momentu zawarcia transakcji, a spłata 70 proc. długu zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa. Ewentualne pozostałe zadłużenie na dzień nabycia przez Skarb Państwa akcji PGE GiEK zostanie spłacone przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki w ramach transakcji.

Zmiany w Energa

W przypadku Energa Wytwarzanie chodzi o sprzedaż spółki Energa Elektrownie Ostrołęka. Zaproponowana cena wynosi 153 mln zł.
„Dokument w szczególności zawiera propozycję ceny nabycia akcji EEO, kluczowe warunki ekonomiczno-prawne przeprowadzenia Transakcji, w tym kluczowe postanowienia przedwstępnej umowy sprzedaży oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży” – wyjaśnia spółka. – „Dokument nie stanowi oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy”.

Więcej szczegółów tutaj
https://ir.energa.pl/pr/816601/otrzymanie-propozycji-warunkow-transakcji-nabycia-akcji-spolki-energa-elektrownie-ostroleka-sa-przez-skarb-panstwa

Dwie spółki Enea

„Otrzymanie propozycji warunków transakcji jest bardzo ważnym krokiem na drodze do wydzielenia z Grupy Enea węglowych aktywów wytwórczych. Odejście od wytwarzania energii elektrycznej z węgla to jedno z założeń naszej Strategii Rozwoju, dzięki któremu Enea będzie mogła wprowadzić w życie plan dynamicznego rozwoju odnawialnych i zeroemisyjnych źródeł energii, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Strategiczna koncepcja utworzenia NABE jest kluczowa dla powodzenia procesu transformacji sektora elektroenergetycznego – to dziejowy moment dla Polskiej energetyki”powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Zgodnie z dokumentem cena sprzedaży udziałów Enea Wytwarzanie wynosi 2 479 000 000 zł, a akcji Enea Elektrownia Połaniec: 632 000 000 zł w oparciu o wartość przedsiębiorstw (Enterprise Value) ustaloną według mechanizmu locked-box na dzień 30 września 2022 r. skorygowaną o wartość długu netto.
Dokument zawiera również propozycję kluczowych warunków ekonomiczno-prawnych przeprowadzenia transakcji, w tym propozycję kluczowych postanowień przedwstępnej umowy sprzedaży oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży, a także proponowany mechanizm rozliczenia długu wewnątrzgrupowego spółek zależnych wobec Enea S.A.

Więcej szczegółów tutaj
https://media.enea.pl/pr/816605/enea-otrzymala-propozycje-warunkow-transakcji-nabycia-przez-skarb-panstwa-weglowych-aktywow-wytworczych

Propozycja dla TAURONA

„Proces porządkowania polskiego sektora energetycznego, za który odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych, miarowo postępuje do przodu. (…) Sfinalizowanie transakcji sprzedaży elektrowni węglowych jest zgodne z naszą strategią, czyli Zielonym Zwrotem TAURONA i odblokuje nasz potencjał inwestycyjny oraz pozwoli na zwiększenie dynamiki energetycznej transformacji”stwierdził Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Skarb Państwa zaproponował warunki zakupu spółki TAURON Wytwarzanie, w skład której wchodzą elektrownie m.in. w Jaworznie, Łaziskach, Będzinie oraz spółki zależne, w tym TAURON Serwis i Bioeko Grupa TAURON.

Zaproponowano nabycie akcji TAURON Wytwarzanie za cenę sprzedaży w kwocie 1 zł wraz ze spłatą wobec Grupy TAURON zadłużenia spółki istniejącego na dzień nabycia akcji TAURON Wytwarzanie przez Skarb Państwa.

Grupa TAURON informuje, że według stanu na dzień 30 września 2022 r. zadłużenie stanowiło kwotę 6 326 mln zł (kwota ta stanowi kapitał pożyczkowy plus naliczone odsetki do dnia 30 września 2022 r.). Zadłużenie do dnia zamknięcia zostanie zmniejszone o kwotę 652 mln zł w wyniku konwersji części istniejącego długu TAURON Wytwarzanie wobec sprzedającego na kapitał własny spółki. Część zadłużenia TAURON Wytwarzanie wobec sprzedającego w kwocie 2 120 mln zł podlegać będzie spłacie przez okres ośmiu lat od dnia zamknięcia, a spłata zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa, która odpowiada wysokości 70 proc. długu.

W pozostałej części zadłużenie TAURON Wytwarzanie wobec sprzedającego istniejące na dzień zamknięcia ma zostać spłacone przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki w ramach transakcji, którego uruchomienie ma nastąpić nie później niż w terminie 90 dni od dnia zamknięcia. Pozostałe rozliczenia wewnątrzgrupowe, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń dotyczących uprawnień do emisji CO2, są realizowane na bieżąco i nie będą miały wpływu na cenę sprzedaży.

Więcej szczegółów tutaj
https://media.tauron.pl/pr/816600/skarb-panstwa-chce-kupic-elektrownie-weglowe-taurona

W każdym przypadku zastrzeżono, że otrzymane dokumenty nie stanowią oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy. Będzie to dopiero przedmiotem negocjacji spółek ze Skarbem Państwa.