Artykuł

Co dalej z działalnością Kopalni Turów? PGE GiEK o wyroku ws. decyzji środowiskowej

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił (nieprawomocnie) decyzję środowiskową Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącą kontynuacji wydobycia węgla w kopalni Turów. Orzeczenie nie oznacza jednak wstrzymania działalności kompleksu energetycznego. PGE GiEK zapowiedziało, że czeka na pisemne uzasadnienie wyroku i analizuje dalsze kroki prawne.

W środę (13 marca) WSA w Warszawie wydał nieprawomocne orzeczenie i uchylił decyzję środowiskową Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Polska Agencja Prasowa cytowała uzasadnienie sędziego Jarosława Łuczaja, w którym padła bardzo ważna deklaracja: „Pragnę podkreślić, że rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie nie powoduje wstrzymania funkcjonowania czy wręcz zamknięcia kopalni Turów, bo decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji danego przedsięwzięcia jest jednym z wymogów wydania dalszych decyzji administracyjnych koniecznych w procesie inwestycyjnym”.

Sąd stwierdził, że jedynym powodem takiego orzeczenia są okoliczności podpisania umowy pomiędzy Polską i Czechami o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków wynikających z eksploatacji kopalni. Bo miała znaczenie dla aktów stosowania prawa, którym jest decyzja GDOŚ.

„Tymczasem organ w zaskarżonej decyzji wprost uznał, że nie ma ona znaczenia dla rozstrzygnięcia w tej sprawie. W ocenie sądu takie stanowisko jest błędne” stwierdził sędzia Łuczaj.
W związku z orzeczeniem komunikat wydała PGE GiEK.

„Kopalnia Turów bardzo dokładnie wypełnia zobowiązania z decyzji środowiskowej wydanej przez GDOŚ. Realizuje szereg inwestycji i działań proekologicznych, które mają na celu ograniczenie jej wpływu na pobliskie tereny Polski, Czech i Niemiec. Działania proekologiczne Kopalni Turów kosztowały do tej pory 56,6 mln zł” podkreśliła spółka.

W trakcie starań Kopalni Turów o decyzję środowiskową do 2044 r., zgodnie z polskim i europejskim prawem, kopalnia współpracowała ze stroną czeską i niemiecką w zakresie raportu o oddziaływaniu kopalni na środowisko. W ramach uzgodnień treści tego raportu odbyły się liczne spotkania ze stroną czeską i niemiecką, w tym z udziałem mieszkańców rejonów przygranicznych” – wyjaśniono. – „Kopalnia odpowiedziała na tysiące pytań – głównie od organizacji ekologicznych. Zarówno Czechy jak i Niemcy zgodziły się na określone środki i inwestycje minimalizujące oddziaływanie Kopalni Turów na pobliskie tereny, podpisując w 2019 r. protokoły z uzgodnień transgranicznych. Warunki zawarte w protokołach transgranicznych zostały na wprost przeniesione do decyzji środowiskowej”.

I podkreślono: „Kopalnia Turów skrupulatnie i na bieżąco wypełnia wszystkie zapisy decyzji środowiskowej”.

https://liczysieenergia.pl/kopalnia-turow-realizuje-decyzje-srodowiskowa-zobowiazania-na-biezaco-sa-wypelniane/

Więcej o inwestycjach i działaniach realizowanych przez Kopalnię Turów w poszczególnych komponentach środowiska w ramach decyzji środowiskowej można przeczytać TUTAJ