Artykuł

Kopalnia Turów realizuje decyzję środowiskową. Zobowiązania na bieżąco są wypełniane

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Poprzez realizację szeregu inwestycji proekologicznych ograniczających wpływ działalności Kopalni Turów na pobliskie tereny Polski, Czech i Niemiec, realizowana jest decyzja środowiskowa Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Na ten cel dotychczas przeznaczono niemal ponad 56 milionów złotych.

Jak przypomina PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, decyzja środowiskowa jest decyzją administracyjną, której zadanie polega na takim ukształtowaniu danej działalności, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu wpłynęła na stan środowiska naturalnego.

„W trakcie starań Kopalni Turów o decyzję środowiskową do 2044 r., zgodnie z polskim i europejskim prawem kopalnia intensywnie współpracowała ze stroną czeską i niemiecką w zakresie raportu o oddziaływaniu kopalni na środowisko. (…) Zarówno Czechy jak i Niemcy zgodziły się na określone środki i inwestycje minimalizujące oddziaływanie Kopalni Turów na pobliskie tereny, podpisując w 2019 r. protokoły z uzgodnień transgranicznych. Warunki zawarte w protokołach transgranicznych zostały na wprost przeniesione do decyzji środowiskowej” – relacjonuje w komunikacie spółka.

Podkreślono, że Kopalnia Turów na bieżąco wypełnia zapisy decyzji środowiskowej poprzez realizację inwestycji i działań proekologicznych ograniczających jej wpływ na sąsiadujące z nią tereny przygraniczne.
To m.in. działania z obszaru ochrony wód, powietrza, ochrony przed hałasem, rekultywacji oraz nowoczesnych technologii dla ochrony środowiska.

„Do tej pory Kopalnia Turów na realizację decyzji środowiskowej przeznaczyła ok. 56,6 mln zł” – poinformowano. – „Jedną z zakończonych już inwestycji jest podziemny ekran przeciwfiltracyjny wybudowany w celu ograniczenia potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na czeskie zasoby wodne. Testy skuteczności podziemnej bariery potwierdzają, że jest w pełni funkcjonalna i skuteczna. W otworach kontrolnych zlokalizowanych na południe od kopalni, czyli od strony polsko-czeskiej granicy, odnotowywane są wzrosty poziomu zwierciadeł wód podziemnych nawet o 4,64 metra”.

Budowane są również ekrany akustyczne i przeciwpyłowe, instalowane nowoczesne systemy monitoringu środowiskowego, krążniki na taśmach wymieniane są na cichobieżne i na bieżąco prowadzone są nowe nasadzenia.
Co bardzo istotne, Kopalnia Turów nie jest jedynym obiektem, który może mieć wpływ na poziom wód w górotworze na czeskich terenach przygranicznych.

„Wrażliwość ujęcia wody w czeskiej wsi Uhelna zależy m.in. od zasilania atmosferycznego, utrzymania reżimu eksploatacji czyli ilości wypompowywanej wody w stosunku do zasobności ujęcia, a także drenażu jego zasobów przez czeską żwirownię Grabstejn, sąsiadującą z ujęciem”podkreśla PGE GiEK. Niestety, dane z tego obiektu, pomimo licznych próśb nie zostały w pełni przekazane stronie polskiej.

Więcej o inwestycjach i działaniach realizowanych przez Kopalnię Turów można przeczytać TUTAJ