Artykuł

Zyski, inwestycje, sytuacja finansowa. PGE podała szacunkowe wyniki za III kwartał 2023 r.

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

„Ekonomiczna efektywność inwestycji PGE tworzy podwaliny pod kontynuację przemian w energetyce” – stwierdził prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. Spółka opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2023 roku.

Jak poinformowano w komunikacie, wynik EBITDA Grupy w III kwartale 2023 r. wyniósł ok. 2,5 mld złotych wobec 2,3 mld złotych zysku w analogicznym okresie 2022 r.

„Wyniki finansowe minionego kwartału są wyznacznikiem konsekwentnej realizacji kierunku strategicznego Grupy PGE. Po raz pierwszy w historii Grupy w trzecim kwartale PGE zainwestowała aż 2,7 mld złotych, czyli więcej niż zysk EBITDA, który wyniósł 2,5 mld złotych”

– stwierdził Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

„Zrealizowane za te ogromne pieniądze inwestycje budują nowoczesną polską energetykę, ale też mają gwarantować finansową stabilność samej Grupy na kolejne lata. Ekonomiczna efektywność inwestycji PGE tworzy podwaliny pod kontynuację przemian w energetyce” – dodał prezes Dąbrowski.

Poniżej kilka istotnych danych dotyczących działalności Grupy:

• EBITDA powtarzalna segmentu Energetyka Konwencjonalna w III kwartale 2023 roku wyniosła ok. 0,31 mld złotych wobec 0,58 mld złotych w III kwartale 2022 roku. Na wyniki wpłynęły przede wszystkim odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny i wyższe koszty uprawnień do emisji CO2.

• Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna w III kwartale 2023 roku wyniósł ok. 0,17 mld złotych wobec 0,56 mld złotych w III kwartale roku ubiegłego, a spadek wynikał głównie z niższych cen energii.

• EBITDA powtarzalna segmentu Dystrybucja w III kwartale 2023 roku wyniosła ok. 1,00 mld złotych, wobec 0,67 mld złotych w III kwartale roku ubiegłego. Poprawa wyników segmentu wynikała w największym stopniu z wyższej stopy zwrotu na usługach dystrybucyjnych.

• Nowy segment biznesowy Energetyka Kolejowa w III kwartale 2023 roku wypracował zysk EBITDA w wysokości ok. 0,36 mld złotych. Na zysk segmentu złożyły się głównie wynik na dystrybucji energii, wynik na działalności w zakresie usług trakcyjnych i elektroenergetycznych oraz wynik na sprzedaży energii.

• Na poziomie raportowanego wyniku EBITDA Grupa PGE odnotowała w III kwartale 2023 roku zysk w wysokości ok. 2,5 mld złotych, co oznacza wzrost o 28% w relacji do analogicznego okresu 2022 roku. Wpływ zdarzeń jednorazowych na wyniki minionego kwartału wyniósł ok 0,01 mld złotych.

• Nakłady inwestycyjne wyniosły w III kwartale 2023 roku ok. 2,7 mld złotych, wobec 2,0 mld złotych w porównywalnym okresie 2022 roku.

• Zadłużenie netto na dzień 30 września 2023 roku wyniosło 1,6 mld złotych. Szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) na dzień 30 września 2023 roku wyniósł ok. 18,5 mld złotych i spadł w porównaniu do 30 czerwca 2023 roku o ok. 0,7 mld złotych.

• Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w III kwartale 2023 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła ok. 13,1 TWh i była o 18 proc. niższa od produkcji w III kwartale 2022 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie ok. 9,6 TWh (wzrost o 8 proc. rok do roku). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła ok. 8,5 TWh, wzrost o ok. 3 proc. rok do roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 3,4 PJ, co oznacza spadek o 15 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

„Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE nadal jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał jest planowana na 21 listopada 2023 roku” – podkreśliła spółka.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ