Artykuł

Zbliża się termin złożenia oświadczenie ws. maksymalnych cen energii

Ceny energii

Autor: PKEE

Małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej mogą składać oświadczenia, aby skorzystać z możliwości płacenia za energię elektryczną maksymalną cenę 785 zł/MWh. Tauron przypomina jednak, że nieprzekraczalny termin na złożenie oświadczenia to 30 listopada br.

„Uruchomiliśmy specjalną stronę internetową ze wzorem oświadczenia dla firm, samorządów i innych podmiotów uprawnionych do skorzystania z cen maksymalnych energii elektrycznej. Zachęcamy do składania oświadczeń elektronicznie, pocztą lub osobiści już teraz, nie czekając do ostatniego możliwego terminu, który przypada z końcem listopada” – tłumaczy Daniel Iwan, rzecznik prasowy TAURON Sprzedaż.

Jak zapisano w niedawno przyjętych regulacjach, aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej, należy złożyć stosowne oświadczenie do dostawcy energii. Wśród zobowiązanych do tego podmiotów są m.in. jednostki samorządu terytorialnego, czy małe i średnie przedsiębiorstwa.

„W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.”. – czytamy na stronie Taurona.
Warunkiem koniecznym do spełnienia jest złożenia oświadczenia do 30 listopada.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie tauron.pl KLIKNIJ TUTAJ

Także Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina o zbliżającym się terminie, w którym należy złożyć dokumenty.
„Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną)” – podkreślono na gov.pl

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2299

Co ważne, gospodarstwa domowe nie składają oświadczeń, żeby skorzystać z cen maksymalnych po przekroczeniu przyznanego limitu zużycia energii elektrycznej – w ich przypadku mechanizm cen maksymalnych zastosowany zostanie automatycznie.