Artykuł

Wyższe limity dla gospodarstw domowych. Niższe ceny dla samorządów, MŚP i podmiotów wrażliwych

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Nowa odsłona wsparcia dla odbiorców energii elektrycznej. Zarówno gospodarstw domowych, jak i firm z sektora MŚP, samorządów oraz podmiotów wrażliwych. „Na bieżąco reagujemy na sytuację na rynku i w miarę możliwości staramy się sprawić, by każdy z elementów życia gospodarczego był w jak najmniejszym stopniu dotknięty skutkami toczącej się wojny energetycznej” – podkreśla Anna Mokswa, minister klimatu i środowiska.

Nadchodzące zmiany to efekt przyjętej w poniedziałek (10 lipca) przez rząd nowelizacji ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., dzięki której zostaną wprowadzone m.in. wyższe limity zużycia energii elektrycznej przy zamrożonych cenach. Mniej za prąd zapłaci sektor MŚP, samorządy oraz niektóre podmioty użyteczności publicznej.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że w 2022 r. przyjęto przepisy, dzięki którym zamrożono ceny energii elektrycznej w 2023 r. na poziomie z 2022 r. do określonych limitów:

– dla gospodarstw domowych to 2000 kWh rocznie;
– dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami to 2600 kWh,
– dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi 3000 kWh.

Jeśli limity zostaną przekroczone, to obowiązuje maksymalna cena na poziomie 693 zł za 1000 kWh. W przypadku samorządów, a także podmiotów świadczących usługi użyteczności publicznej oraz firm z sektora MŚP, cena maksymalna została ustalona na 785 zł za 1000 kWh. Teraz te cyfry ulegną korekcie na korzyść odbiorców energii elektrycznej.

„Na bieżąco reagujemy na sytuację na rynku i w miarę możliwości staramy się sprawić, by każdy z elementów życia gospodarczego był w jak najmniejszym stopniu dotknięty skutkami toczącej się wojny energetycznej. Dlatego po pół roku funkcjonowania mechanizmu ograniczającego wysokość cen energii elektrycznej, przeanalizowaliśmy go i widzimy, że stanowi on realne wsparcie dla polskich rodzin” – wyjaśnia szefowa resortu klimatu i środowiska.

Zgodnie z przyjętymi przez rząd rozwiązaniami, limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrośnie w tym roku z 2000 do 3000 kWh. Dla rodzin z osobą niepełnosprawną ten limit rośnie do 3600 kWh, a dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4000 kWh.

„Projektowane przepisy zakładają ponadto, iż od 1 października 2023 r. podmioty wrażliwe, samorządy oraz sektor MŚP będzie objęty niższą maksymalną stawką za energię elektryczną. Będzie to 693 zł za 1000 kWh, czyli tyle ile obecnie w przypadku gospodarstw domowych” – dodaje minister Moskwa.