Artykuł

Wyniki działalności Grupy Energa w tym roku. Wyższe przychody, większy zysk

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Wyraźny wzrost w przychodach, które wyniosły ok. 19,49 mld zł (+30%), wyższy też zysk netto 1,62 mld zł (+2%) – takie wyniki przedstawiła Grupa Energa po podsumowaniu działalności przez dziewięć miesięcy tego roku.

„Przez trzy kwartały br. Grupa Energa wyprodukowała 2,5 TWh i przesłała 16,6 TWh energii elektrycznej. Sprzedaż detaliczna wyniosła 12,5 TWh. Przez dziewięć miesięcy br. OZE wyprodukowały 47% całej energii w Grupie Energa (w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 31%)” – podała spółka.

Całość informacji o wynikach operacyjnych i finansowych Grupy Energa można znaleźć TUTAJ : https://media.energa.pl/pr/822991/energa-podsumowala-trzy-kwartaly-2023-roku, ale kilka z nich przedstawimy:

– Kwartalny wynik EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja wyniósł 359 mln zł i był nieznacznie (o 4%) niższy niż w tym samym okresie ub.r. Natomiast w ujęciu trzech kwartałów br. wynik EBITDA dystrybucji wzrósł o 18% r/r i wyniósł 1,95 mld zł.

– W III kw. 2023 r. łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej przez Linię Biznesową Sprzedaż był niższy r/r o 8% (tj. o 383 GWh). To efekt niższej sprzedaży energii na rynku detalicznym, kontraktacji klientów biznesowych, a także zwiększonej autokonsumpcji energii przez prosumentów w wyniku inwestycji we własne źródła wytwórcze.

– Na koniec III kwartału 2023 r. liczba odbiorców końcowych energii elektrycznej wynosiła 3,3 mln, co oznacza wzrost o ok. 51 tys. klientów w ujęciu r/r. Za przyrost bazy klientów odpowiada głównie grupa taryfowa gospodarstw domowych.

– Wyraźnie wzrosło znaczenie OZE w profilu produkcyjnym Grupy Energa – zarówno w trzecim kwartale, w którym źródła odnawialne odpowiadały za 34% łącznej produkcji brutto energii elektrycznej (w zeszłym roku 20%), jak też przez dziewięć miesięcy br. – kiedy wyprodukowały 47% całej energii w Grupie (w zeszłym roku 31%).

– Przez dziewięć miesięcy br. nakłady inwestycyjne Grupy Energa osiągnęły 2,89 mld zł i były o 29% wyższe r/r. Aż 49% tej kwoty przeznaczono na inwestycje w dystrybucję, dzięki czemu zmodernizowano i wybudowano 2.118 km linii energetycznych, a także podłączono do sieci źródła OZE o mocy 1,1 GW i 55 tys. nowych odbiorców. Z kolei 42% nakładów inwestycyjnych przeznaczono na realizację kluczowych dla krajowego bezpieczeństwa energetycznego aktywów niskoemisyjnych, czyli elektrowni gazowo-parowych w Ostrołęce i Grudziądzu.