Artykuł

Wspólne działania w sytuacji kryzysowej. Umowa pomiędzy Enea Operator i WOT

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Enea Operator podpisał umowę z dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej. Celem wspólnych działań ma być obronności państwa w sytuacjach kryzysowych, związanych z bezpieczeństwem infrastruktury energetycznej.

„Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności, natomiast głównym zadaniem spółki dystrybucyjnej jest niezawodna i bezpieczna dostawa energii elektrycznej do wszystkich odbiorców z jej obszaru koncesyjnego. Współpraca pomiędzy naszymi podmiotami będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń związanych z ochroną obiektów i instytucji ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Do takich, bez wątpienia, należy infrastruktura energetyczna” – powiedział Marcin Gawroński, prezes zarządu Enei Operator.

Dodając: „Dzięki systemowi szkoleń, które zaproponujemy żołnierzom WOT, uzyskamy optymalną pomoc na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń krytycznych, które będą wymagały interwencji, zarówno służb technicznych naszej spółki, jak i wojska”.
Porozumienie o współpracy zostało podpisane w poniedziałek (5 czerwca) przez prezesa Gawrońskiego oraz generała brygady Macieja Klisza, dowódcę WOT.

„Przedmiotem podpisanego dokumentu jest przede wszystkim wzmocnienie zdolności obronnych Polski, między innymi poprzez: szkolenia eksperckie z bezpieczeństwa energetycznego dla WOT, które będzie realizowane przez pracowników Enei Operator, a także opracowanie scenariuszy ćwiczeń i procedur wspólnych działań w sytuacji kryzysowej” – poinformowała spółka. – „Szkolenia w terenie, przeprowadzone przez doświadczonych pracowników Enei Operator, pozwolą żołnierzom lepiej poznać specyfikę obiektów należących do infrastruktury energetycznej, ich działanie, a także zasady bezpieczeństwa jakie należy stosować w sytuacji wymagającej interwencji”.

„Budowanie powszechnej gotowości obronnej to jedno z zadań realizowanych przez Wojska Obrony Terytorialnej w ramach misji wspierania społeczeństwa, a zapewnienie nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej jest jednym z jej kluczowych elementów. Natomiast przerwanie dostaw energii to jeden z podstawowych celów działania dla przeciwnika, jak pokazuje wojna na Ukrainie. Zatem współpraca Wojsk Obrony Terytorialnej i Enei Operator ma za zadanie wzajemne doskonalenie swoich możliwości działania w okresie pokoju, ale przede wszystkim podczas sytuacji kryzysowych” – zapewnił gen. bryg. Klisz.