Artykuł

Wsparcie dla sektorów energochłonnych. Wnioski w styczniu, wypłata w lutym

Ceny energii

Autor: PKEE

Jeszcze w styczniu uruchomiony zostanie nabór wniosków w programie rekompensat dla sektorów energochłonnych. Budżet to 5 miliardów złotych, ale firmy muszą spełniać określone warunki, aby otrzymać wsparcie. Według planu – wypłata środków nastąpi w lutym.

Informację o planie uruchomienia przyjmowania wniosków podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
„Chcemy zapewnić branżom energochłonnym stabilność i ciągłość produkcji, a przede wszystkim pomóc w utrzymaniu miejsc pracy” – podkreślił szef resortu Waldemar Buda.„Szacujemy, że grupa przemysłów, która będzie mogła skorzystać z pomocy, zużywa rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej, czyli ponad jedną trzecią zużycia wszystkich firm przemysłowych”.

Do programu będą kwalifikować się przedsiębiorcy prowadzący działalność w Polsce, którzy spełniają łącznie dwa warunki:
– Koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r.
– Co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską.

Operatorem programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków rozpocznie się w styczniu, a gdy ta informacja zostanie opublikowana, przedsiębiorcy będą mieli 14 dni na jego złożenie.

„Nabór będzie prowadzony elektronicznie, a wnioski będą składane w aplikacji udostępnionej na stronie operatora programu. Wnioski będą podpisywane wyłącznie za pomocą podpisu kwalifikowanego – podano.

Wypłata środków powinna nastąpić w lutym br.

Jak podaje MRiT, kwota rekompensaty uzależniona będzie od wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych przez przedsiębiorcę od lutego do grudnia 2022 r. Są to koszty zakupu gazu i energii wynikające ze wzrostu cen wyższego niż o 50% względem średniej ceny z 2021 r.

Jakie warunki należy jeszcze spełnić, aby firma mogła starać się o wsparcie? Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ