Artykuł

W obronie Turowa! Prokuratura wnioskuje do WSA o oddalenie skarg organizacji ekologicznych

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Oddalenia skarg organizacji ekologicznych na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. eksploatacji kopalni Turów, domaga się Prokuratura Krajowa. Chodzi o postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

„Sprawa Turowa jest wielowątkowa, a uwaga opinii publicznej ogniskowała się dotychczas na kwestii sporu międzyrządowego, którego głośną odsłoną było postępowanie przed TSUE, przerwane ostatecznie wycofaniem skargi na stronę polską przez Czechy. Istotnym wątkiem było również wydanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej dla Turowa, które zostało jednak w lipcu tego roku uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny” – przypomina Prokuratura Krajowa.

https://liczysieenergia.pl/walka-o-turow-dlaczego-kopalnia-i-elektrownia-sa-tak-wazne-kluczowe-fakty/

To jednak wcale nie zakończyło walki w obronie Turowa. Grupa organizacji ekologicznych (Die Große Kreisstadt, Fundacja Greenpeace Polska, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Stowarzyszenie Greenpeace Česka Republika, Horst Schiermayer, Greenpeace e.V. z siedzibą w Hamburgu oraz Fundacja Frank Bold) zakwestionowała bowiem decyzję środowiskową Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 30 września 2022 r., a także skierowała skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Dotyczą przede wszystkim raportu inwestora o oddziaływaniu na środowisko, który był podstawą wydania decyzji przez GDOŚ.

„Ich ewentualne uwzględnienie ponownie groziłoby wstrzymaniem wydobycia węgla w Turowie” – ostrzega Prokuratura Krajowa.
I zwróciła się do WSA ze stanowiskiem, w którym „wnosi o oddalenie skarg z uwagi na ustalenie, że treść decyzji organu środowiskowego odpowiada obowiązującemu prawu”.

„Zarzuty wobec raportu środowiskowego sporządzonego przez inwestora kopalni są niezasadne. Wbrew twierdzeniom skarżących, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska słusznie uznał raport za dokument dowodzący, że wydobycie w Turowie można kontynuować w zgodzie z obowiązującym stanem prawnym” – podkreśla PK. – „(…) raport został sporządzony przy udziale wielu ekspertów – uznanych w swoich dziedzinach wysokiej klasy specjalistów. Szereg z nich uczestniczyło w czynnościach procesowych z udziałem strony niemieckiej i czeskiej. Ujednolicona wersja raportu powstała w wyniku uwag i wniosków zgłaszanych przez strony, społeczeństwo oraz w trakcie konsultacji transgranicznych” – dodaje.

Prokuratura Krajowa zwraca również uwagę, iż GDOŚ prawidłowo przyjął, że skoro organizacje ekologiczne twierdziły, że istnieje związek między działalnością Turowa a negatywnymi zjawiskami (np. złym stanem budynków w miejscowości Zittau), to na nich ciążył obowiązek udowodnienia tego związku. Organizacje nie przedstawiły dowodów na tę okoliczność, przy czym nie odniosły się też do faktu, że wpływ na sytuację budynków w Zittau miała praca istniejących niegdyś kopalni Olbersdorf oraz na obszarze samego miasta.
W swoim stanowisku PK podkreśliła także kwestie bezpieczeństwa energetycznego i roli kopalni Turów. Nie tylko w regionie, ale w skali całego kraju.
„Prąd z Turowa pełni rolę stabilizatora krajowego systemu energetycznego i obecnie nie ma możliwości, by została w pełni zastąpiona przez źródła odnawialne, na które wskazywali skarżący” – stwierdziła Prokuratura Krajowa.

Więcej na temat stanowiska PK skierowanego do WSA można przeczytać TUTAJ
https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/stanowisko-prokuratury-krajowej-w-sprawie-kopalni-turow