Artykuł

W Mysłowicach uruchomiono największą farmę fotowoltaiczną TAURONA

Rynek energii

Autor: PKEE

Farma fotowoltaiczna w Mysłowicach-Dziećkowicach będzie miała docelową moc 100 MW. Uruchomiono właśnie pierwszy etap inwestycji przeprowadzanej przez TAURONA.

„Elektrownia w Mysłowicach jest największą farmą fotowoltaiczną w Grupie TAURON. Zakończyliśmy pierwszy etap tej inwestycji, posadowionej na terenie dawnego składowiska odpadów paleniskowych” – poinformował Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Podkreślając: „Konsekwentnie realizujemy założenia Zielonego Zwrotu TAURONA, którego istotnym elementem jest budowa nowych aktywów OZE. W przyszłym roku zakończymy budowę kolejnej farmy fotowoltaicznej Proszówek o mocy 55 MW oraz trzech farm wiatrowych Mierzyn, Gamów i Warblewo o łącznej mocy 120 MW. W fazie analiz mamy natomiast aktualnie kilkanaście kolejnych projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które są na różnym etapie przygotowania inwestycyjnego”.

W pierwszym etapie inwestycji w Mysłowicach, który właśnie dobiegł końca zamontowanych zostało ponad 82,5 tys. paneli fotowoltaicznych o mocy 450 Wp każdy, co łącznie daje 37 MW.

„Tej wielkości farma w ciągu roku wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 20 tysięcy gospodarstw domowych. Do budowy farmy zostało użytych 1100 ton stołów fotowoltaicznych, a zamontowane panele zajmują powierzchnię 16 hektarów, czyli 22 boisk do piłki nożnej” – wylicza spółka.

Na terenie farmy zamontowano 140 inwerterów – urządzeń odpowiadających za transformację pozyskiwanego z instalacji prądu stałego na prąd zmienny – o mocy 250 kW każdy oraz 10 stacji transformatorowych pośrednich o napięciu 0,8/20kV. Jednym z istotniejszych elementów całej inwestycji jest stacja transformatorowa 20/110kV wraz z rozdzielnią 20 kV i rozdzielnią 110 kV, która jest już przygotowana pod realizację II etapu inwestycji. Spięcie całego systemu w funkcjonalną całość jest możliwe dzięki zastosowaniu 545 km różnego rodzaju kabli.

Głównym wykonawcą farmy w Mysłowicach była spółka TAURON Serwis, która odpowiadała za cały proces inwestycyjny od oczyszczenia terenu pod inwestycję, po montaż wszystkich urządzeń.

Trwają już prace związane z przygotowaniem drugiego etapu inwestycji, czyli uzyskanie warunków zabudowy, pozyskanie warunków przyłączenia, wykonanie badań geologicznych gruntu mających określić sposób posadowienia elementów farmy, a także, co najważniejsze, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

„Założeniem projektu budowlanego jest maksymalne wykorzystanie dostępnego terenu. Zielona elektrownia docelowo osiągnie moc niemal 100 MWp. Ta farma fotowoltaiczna w ciągu roku wyprodukuje ponad 105 tys. MWh energii elektrycznej. Produkcja takiego wolumenu energii da w efekcie ograniczenie emisji CO2 aż o 80 tys. ton w stosunku do generacji z konwencjonalnych bloków węglowych”

– podkreśla TAURON.