Artykuł

W Korei rozmowy o polskiej elektrowni jądrowej. „Unikalny projekt”

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

„Elektrownia jądrowa w regionie konińskim będzie zapewniać stabilne dostawy taniej i czystej energii, zastępując wygaszane źródła węglowe” – mówił Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Korei, gdzie spotkał się m.in. z partnerami z KHNP, z którymi realizowana będzie inwestycja budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

Prezes Dąbrowski wziął udział w sesji plenarnej „Polityka energetyki jądrowej na rzecz neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i bezpieczeństwa energetycznego” w trakcie międzynarodowej konferencji ICAPP, która odbyła się w Gyeongju w Korei Południowej.

„W spotkaniu poświęconym dyskusji o obecnych i przyszłych kierunkach i potrzebach rozwoju energetyki jądrowej, wzięli udział przedstawiciele najważniejszych światowych firm i instytucji związanych z energetyką jądrową, w tym m.in. z Korei Południowej, USA, Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich” – podkreśliła w komunikacie PGE.

Oczywiście, podczas pobytu w Korei, prezes Wojciech Dąbrowski spotkał się z koreańskimi partnerami z KHNP w związku z realizacją wspólnego projektu budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim.

„Rozmowa z Whang Joo-ho, prezesem KHNP, była okazją do przedyskutowania kolejnych kroków w realizowanym projekcie, w tym planowanych studium wykonalności, badań terenu lokalizacji oraz oceny oddziaływania na środowisko. Prezes Dąbrowski poinformował KHNP o szczegółach powołania spółki „PGE PAK Energia Jądrowa S.A.”, która będzie partnerem dla koreańskiej firmy. Whang Joo-ho, prezes KHNP, podkreślił, że spółka przywiązuje bardzo dużą wagę do polsko-koreańskiego projektu. W realizację inwestycji jest już zaangażowanych ponad 100 osób z KHNP. Dodał również, że spółka ma pełne wsparcie rządu koreańskiego przy realizacji tej inwestycji” – podała spółka.

„Wspólnie z koreańskim partnerem realizujemy unikalny projekt budowy elektrowni jądrowej, która będzie miała ogromne znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej, ochrony środowiska, a przede wszystkim walki o niższe ceny za energię dla odbiorców” – zapewnił prezes Dąbrowski.

„Docelowy miks energetyczny Polski będzie opierać się na zeroemisyjnych źródłach energii: OZE i energii jądrowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami do 2040 r. ilość mocy zainstalowanych wszystkich źródeł energii elektrycznej w Polsce ulegnie podwojeniu do poziomu ok. 130 GW, a OZE i atom będą stanowić ok. 74 proc. mocy zainstalowanych i pokryją ok. 73 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną. Część tej energii będzie zapewniać elektrownia jądrowa w Koninie. Zgodnie z założeniami będzie ona dostarczać 22 TWh energii, co odpowiada 12 proc. dzisiejszego zapotrzebowania” – dodał prezes PGE.

https://liczysieenergia.pl/jest-zgoda-uokik-powolana-zostanie-spolka-do-budowy-elektrowni-atomowej-w-patnowie/

Jak przypomniała spółka, plany PGE, ZE PAK i koreańskiego KHNP wstępnie przewidują budowę dwóch bloków elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię ARP 1400 dając łącznie 2,8 GW zainstalowanych mocy. Na lokalizację dla tej elektrowni został wybrany region Konina. Obszar ten posiada istniejącą już infrastrukturę przesyłową do wyprowadzenia energii, co stawia lokalizację jako optymalną pod względem kosztowym, tempa realizacji prac i rozproszenia źródeł wytwórczych.