Artykuł

W 2024 r. nie zmieni się stawka opłat OZE. Czyli na rachunkach ponownie będzie 0 zł

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował, że w przyszłym roku nie zmieni się – na rachunkach za energię elektryczną – stawka opłaty OZE. To oznacza, że wyniesie – tak jak w ubiegłym roku – wartość 0 zł.

Jak czytamy w komunikacie URE, opłata OZE obowiązuje od lipca 2016 r. na mocy przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

„Celem jej wprowadzenia jest wsparcie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz funkcjonowania mechanizmów, które pomagają zapewnić odpowiednio wysoki udział „zielonej energii” w krajowym miksie energetycznym – systemu aukcyjnego a także systemów taryfy gwarantowanej (FIT: feed-in-tariff) i dopłat do ceny rynkowej (FIP: feed-in-premium). W przyszłości opłata ta będzie wspomagać także wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych oraz wytwarzanie biometanu w instalacjach odnawialnego źródła energii wprowadzanego do sieci gazowej” – wyjaśnia Urząd Regulacji Energetyki.

Jakie są czynniki wpływające na wysokość opłaty OZE?
„Kluczowym czynnikiem wpływającym na utrzymanie stawki opłaty OZE na poziomie zerowym było kształtowanie się indeksu TGeBase[2] w 2023 r. na poziomie wciąż przewyższającym większość cen ofertowych oraz cen w systemach FIT/FIP” – tłumaczy URE. – „Istotna jest również specyfika rynku OZE, na którym produkcja energii w systemie aukcyjnym oraz dołączanie do niego kolejnych wytwórców są procesem stopniowym, wynikającym z przyjętego terminarza realizacji inwestycji w nowe źródła energii. Aktualnie wytwórcy, którzy wygrali dotychczasowe aukcje, wciąż nie osiągnęli maksymalnej zadeklarowanej produkcji energii. Tożsamy proces ma miejsce w systemach FIT/FIP”.