Artykuł

Umowa TAURONA z BGK – kredyt 750 mln zł z przeznaczeniem na nowe inwestycje

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

750 milionów złotych – na taką kwotę opiewa umowa kredytu jaką TAURON zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ogromne środki zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz rozwój sieci dystrybucyjnych.

„Nowe finansowanie będzie mogło zostać wykorzystane przez TAURON w ciągu kolejnych dwóch lat, a jego spłata ustalona została na okres 2027-2032. Zaangażowanie zewnętrznego finansowania jest niezbędne, aby transformacja energetyczna następowała w możliwie krótkim czasie – inwestycje w sektorze energetycznym wymagają bowiem dużych nakładów inwestycyjnych, a zwrot z tych inwestycji rozłożony jest w dłuższym okresie”tłumaczy mówi Krzysztof Surma, wiceprezes ds. finansowych Grupy TAURON.

Jak bowiem informuje spółka, kredyt pozyskany z Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi kolejne źródło finansowania realizacji dwóch priorytetowych kierunków inwestycyjnych Grupy TAURON: budowy odnawialnych źródeł energii oraz modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznych.

„Kluczowym obszarem biznesowym Grupy TAURON jest obszar dystrybucji generujący w ostatnich latach istotnie ponad 60% EBITDA naszej organizacji. Stąd, wraz z obszarem OZE, jest to obecnie nasz najważniejszy kierunek inwestycyjny. Bez przebudowy sieci, niezależnie od tego ile energii z OZE wyprodukujemy, system elektroenergetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie” – podkreśla prezes Surma.

Z komunikatu wynika, że w 2023 r. budżet inwestycyjny Grupy TAURON w obszarze dystrybucji sięgnął kwoty 2,4 mld zł, a w 2024 roku wydatki na ten cel planowane są w kwocie ok. 3 mld zł.
W obszarze OZE aktualnie Grupa buduje trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 200 MW i pięć farm wiatrowych o mocy ponad 160 MW.
Łączna moc zainstalowana w OZE wyniosła 606 MW (w tym 417 MW w elektrowniach wiatrowych, 133 MW w elektrowniach wodnych, 56 MW mocy w elektrowniach fotowoltaicznych).