Artykuł

TAURON zainstaluje – do końca 2025 r. – ponad milion inteligentnych liczników

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

„Liczniki zdalnego odczytu to kluczowy element inteligentnej sieci energetycznej, dzięki któremu klienci będą mogli korzystać np. z taryf dynamicznych, a firmy energetyczne m.in. łatwiej pozyskiwać dane pomiarowe” – zapewnia TAURON, który postanowił do końca 2025 r. zainstalować u swoich klientów ponad milion LZO.

Korzyść z takiego rozwiązania jest obopólna, bo dla klientów TAURONA wymiana liczników oznacza automatyczny, rzeczywisty odczyt oraz możliwość kontrolowania i planowania zużycia energii w przygotowanej aplikacji eLicznik.

„W aplikacji klient ma możliwość analizy zużycia energii elektrycznej za wybrany okres oraz porównania poboru za dany dzień z wartością średnią. Dodatkowo może ustawić sobie cele określając, jaki poziom zużycia energii byłby dla niego akceptowalny. Po przekroczeniu tego progu odbiorca otrzymuje powiadomienie” wyjaśnia spółka.
Z kolei TAURON Dystrybucja zyskuje możliwości automatycznego pozyskiwania danych o pracy sieci elektroenergetycznej.

Na koniec 2023 roku liczniki zdalnego odczytu zostały zainstalowane u ponad 1,14 mln odbiorców TAURONA. Stanowi to około 19% klientów firmy.

„W ubiegłym roku liczniki zdalnego odczytu były instalowane u nowo przyłączanych do sieci klientów oraz dla prosumentów. W sumie na koniec 2025 roku w sieciach TAURON Dystrybucji będzie funkcjonowało około 2,1 mln liczników inteligentnych, co oznacza, że ponad 35 procent klientów firmy będzie mogło korzystać z nowych możliwości bardziej efektywnego korzystania z energii elektrycznej” – zapewniono w komunikacie.
Inteligentna infrastruktura pomiarowa stwarza również możliwości monitorowania jakości energii oraz zdarzeń występujących na sieci.

„Natychmiast wiemy np. o próbach ingerencji w układy pomiarowe w poszczególnych punktach poboru. Wszystko to w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz wpływa na poprawność działania systemu elektroenergetycznego” – wyjaśnia Ewa Groń, rzecznik prasowa TAURON Dystrybucja.

„Liczniki montowane przez TAURON Dystrybucję pochodzą z prowadzonych postępowań przetargowych. Są to liczniki zarówno od producentów krajowych, jak i zagranicznych. Co najważniejsze, wszystkie urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa wymagane prawnie w zakresie ochrony danych klientów oraz ochrony pozyskiwanych danych. Uniemożliwia to nieuprawnioną wymianę oprogramowania, a dostępy do wszystkich interfejsów komunikacyjnych są możliwe wyłącznie po uwierzytelnieniu”podkreśla Grzegorz Marek, dyrektor departamentu sprzedaży usług dystrybucyjnych TAURON Dystrybucja.

„Sama komunikacja jest szyfrowana. Ponadto liczniki zdalnego odczytu są wyposażone w mechanizm rejestrujący w dzienniku zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu na wszystkich interfejsach komunikacyjnych oraz fizycznego dostępu do urządzenia”dodaje dyrektor Marek.

Tauron podkreśla również, że wszystkie wymiany prowadzone są przez upoważnionych przedstawicieli TAURON Dystrybucji – pracowników spółki lub współpracujących firm. Monterzy posiadają imienne identyfikatory oraz legitymacje.

W razie wątpliwości dotyczących tożsamości montera, można potwierdzić ją pod numerami infolinii TAURON Dystrybucji – 32 606 0 616.