MNIEJSZY RACHUNEK ZA PRĄD

Rządowa Tarcza Solidarnościowa zmniejsza Twoje rachunki za prąd o 2000 zł

SPRAWDŹ, ILE ZAOSZCZĘDZISZ

Jak działa rządowa Tarcza Solidarnościowa?

Aby chronić odbiorców energii elektrycznej, rząd wprowadził Tarczę Solidarnościową. Dzięki niej ceny energii netto dla gospodarstw domowych w 2023r. – do określonego limitu zostały zamrożone na poziomie z 2022r.

RACHUNEK NIŻSZY

ok. 3000 zł rocznie

dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników

Zużycie ok. 3000 kWh rocznie

RACHUNEK NIŻSZY

ok. 2600 zł rocznie

dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi

Zużycie ok. 2600 kWh rocznie

RACHUNEK NIŻSZY

ok. 2000 zł rocznie

pozostałe gospodarstwa domowe

Zużycie ok. 2000 kWh rocznie

Poznaj naszych bohaterów!

ANIA

Cena netto za energię w gospodarstwie domowym Ani nie wzrośnie do zużycia na poziomie 2000 kWh rocznie. Ania nie musi nic robić, bo rozwiązania rządowej Tarczy Solidarnościowej dotyczą wszystkich gospodarstw domowych.

ANIA JEST DO PRZODU O 2000 ZŁ!

TOMEK

Tomek jest osobą z niepełnosprawnością i częściej korzysta z urządzeń elektrycznych. Dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej cena energii netto w jego gospodarstwie domowym pozostanie bez zmian do limitu zużycia 2600 kWh. Tomek złożył już odpowiednie oświadczenie u swojego sprzedawcy energii elektrycznej, więc jest spokojny o swoje rachunki.

TOMEK JEST DO PRZODU O 2600 ZŁ!

ROBERT

Robert jest rolnikiem. Urządzenia gospodarcze pochłaniają dodatkową energię. Robert jednak wie, że dzięki rządowej Traczy Solidarnościowej może zużyć aż do 3000 kWh i cena energii netto nie wzrośnie. Robert skontaktował się już ze swoim sprzedawcą energii elektrycznej i złożył oświadczenie.

ROBERT JEST DO PRZODU O 3000 ZŁ!

ANDRZEJ

Andrzej ma troje dzieci i Kartę Dużej Rodziny. W licznym gospodarstwie domowym zużycie prądu jest wyższe. Dlatego dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej rodzina Andrzeja może zużyć do 3000 kWh i zapłacić taką cenę netto, jak w ubiegłym roku. Andrzej poinformował już o tym swojego sprzedawcę energii elektrycznej składając odpowiednie oświadczenie.

ANDRZEJ JEST DO PRZODU O 3000 ZŁ!
W zależności od rodzaju gospodarstwa domowego rząd założył różne limity zużycia energii elektrycznej. Cena netto energii zużywanej do wysokości przysługującego limitu pozostanie bez zmian, a po przekroczeniu nie będzie wyższa niż 69 groszy za 1 kWh.

JAK SKORZYSTAĆ Z RZĄDOWEJ TARCZY SOLIDARNOŚCIOWEJ?

Jeżeli tak jak większości odbiorców przysługuje Ci limit 2000 kWh w gospodarstwie domowym – nie musisz nic robić, bo rozwiązania Tarczy Solidarnościowej zostaną zastosowane automatycznie.

Jeżeli przysługuje Ci limit inny niż 2000 kWh lub budujesz dom jednorodzinny – złóż do 30 czerwca stosowne oświadczenie u swojego dostawcy prądu.

WZORY OŚWIADCZENIA I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIESZ U SWOJEGO SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Jeżeli masz umowę z innym sprzedawcą, skontaktuj się z nim.

Dzięki Rządowej Tarczy Solidarnościowej, w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego, poziom oszczędności wyniesie:

Rodzaj gospodarstwa domowego
Rodzaj gospodarstwa domowego
Limit zużycia energii
Limit zużycia energii
Rachunek roczny 2023 bez Tarczy Solidarnościowej
Rachunek roczny 2023 bez Tarczy Solidarnościowej
Rachunek roczny 2023 z Tarczą Solidarnościową
Rachunek roczny 2023 z Tarczą Solidarnościową
Oszczędność w 2023 r.
Oszczędność w 2023 r.
Rodzaj gospodarstwa domowego
Z Kartą Dużej Rodziny, rolnicy
Limit zużycia energii
3000 kWh
Rachunek roczny 2023 bez Tarczy Solidarnościowej
5700 zł
Rachunek roczny 2023 z Tarczą Solidarnościową
2700 zł
Oszczędność w 2023 r.
3000 zł
Rodzaj gospodarstwa domowego
Z osobami niepełnosprawnymi
Limit zużycia energii
2600 kWh
Rachunek roczny 2023 bez Tarczy Solidarnościowej
4900 zł
Rachunek roczny 2023 z Tarczą Solidarnościową
2300 zł
Oszczędność w 2023 r.
2600 zł
Rodzaj gospodarstwa domowego
Pozostałe gospodarstwa domowe
Limit zużycia energii
2000 kWh
Rachunek roczny 2023 bez Tarczy Solidarnościowej
3800 zł
Rachunek roczny 2023 z Tarczą Solidarnościową
1800 zł
Oszczędność w 2023 r.
2000 zł

Szacowane kwoty brutto przy założeniu zużycia energii elektrycznej na poziomie limitu odpowiednio 3000 kWh, 2600 kWh i 2000 kWh.

GOSPODARSTWA DOMOWE Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY I ROLNICY

Oszczędności wyniosą nawet 3 tys. zł. To bowiem różnica między wielkością rachunku rocznego w br. bez Tarczy Solidarnościowej (5,7 tys. zł) a rachunkiem uwzględniającym Tarczę (2,7 tys. zł).

GOSPODARSTWA DOMOWE Z OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Oszczędności wyniosą 2,6 tys. zł (rachunek roczny 2023 r. bez Tarczy Solidarnościowej: 4,9 tys. zł minus rachunek z Tarczą: 2,3 tys. zł).

POZOSTAŁE GOSPODARSTWA DOMOWE

Oszczędności w 2023 r. wyniosą 2 tys. zł (różnica rachunku rocznego bez Tarczy: 3,8 tys. zł i z Tarczą 1,8 tys. zł).

MECHANIZM CENY MAKSYMALNEJ

Rząd wprowadził również mechanizm ceny maksymalnej. Zgodnie z zapisami Ustawy, niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami cena netto energii elektrycznej nie przekroczy:

69 gr/1kWh

w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych

(po przekroczeniu progu rocznego limitu zużycia określonego w ustawie zamrażającej ceny energii)

78 gr/1kWh

w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, odbiorców użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw

(pod warunkiem złożenia oświadczenia)

Więcej informacji

ZAOSZCZĘDŹ DODATKOWE

10%
Jeżeli między 1 października 2022 r. a 31 grudnia 2023 Twoje zużycie energii będzie o co najmniej 10% niższe niż rok wcześniej, otrzymasz 10% upustu za całe 14 miesięcy! Upust ten zostanie rozliczony w rachunkach za 2024 r.

Oszczędzasz więc podwójnie!

SPRAWDŹ, JAK ZMNIEJSZYĆ SWOJE ZUŻYCIE ENERGII!

Dowiedz się więcej