TARCZA SOLIDARNOŚCIOWA

Zostaną podwyższone limity zamrożenia cen energii – Polacy nie zapłacą więcej za prąd

SPRAWDŹ, ILE ZAOSZCZĘDZISZ

TARCZA SOLIDARNOŚCIOWA – ZWIĘKSZENIE LIMITÓW ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I DODATKOWA OBNIŻKA 125  ZŁ

Rząd zdecydował o zwiększeniu limitu zużycia energii po preferencyjnych, zamrożonych cenach. Specjalna ustawa w tej sprawie została podpisana przez Prezydenta.

Dzięki zastosowaniu rządowej Tarczy Solidarnościowej i wyższym limitom cen energii, przeciętna polska rodzina zapłaci w tym roku za energię od 3 do nawet 4 tys. zł mniej.

Dodatkowo Rząd wprowadził 125 zł obniżki na rachunkach za energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Sprzedawcy energii obligatoryjnie będą zobowiązani do udzielenia w tym roku jednorazowego upustu wszystkim gospodarstwom domowym, które spełnią jeden z niewymagających warunków:

  1. Wyrażenie zgody na otrzymywanie elektronicznych faktur,
  2. Wyrażenie zgody na komunikację drogą elektroniczną o oferowanych produktach i usługach,
  3. Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności swoich danych u sprzedawcy energii,
  4. Zmniejszenie w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem 2023 r., a wrześniem 2023 r. zużycie energii elektrycznej o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022 w okresie,
  5. Produkcja energii odnawialnej w prosumenckiej instalacji OZE,
  6. Złożenie oświadczenia w sprawie podwyższonych limitów zużycia w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej (dotyczy gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny, z osobą z niepełnosprawnością lub rolników).

Dla statystycznej rodziny o przeciętnym zużyciu nowy mechanizm wsparcia odbiorców oznacza równowartość rachunku za jeden miesiąc.

RACHUNEK NIŻSZY

ok. 4000 zł rocznie

dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników

Zużycie ok. 4000 kWh rocznie

RACHUNEK NIŻSZY

ok. 3600 zł rocznie

dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi

Zużycie ok. 3600 kWh rocznie

RACHUNEK NIŻSZY

ok. 3000 zł rocznie

pozostałe gospodarstwa domowe

Zużycie ok. 3000 kWh rocznie

Poznaj naszych bohaterów!

ANIA

Cena netto za energię w gospodarstwie domowym Ani nie wzrośnie do zużycia na poziomie 3000 kWh rocznie (dzięki podwyższonemu imitowi zużycia). Ania nie będzie musiała nic robić, bo rozwiązania rządowej Tarczy Solidarnościowej będą dotyczyły wszystkich gospodarstw domowych.

ANIA BĘDZIE DO PRZODU O 3000 ZŁ!

TOMEK

Tomek jest osobą z niepełnosprawnością i częściej korzysta z urządzeń elektrycznych. Dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej cena energii netto w jego gospodarstwie domowym pozostanie bez zmian do limitu zużycia 3600 kWh (dzięki podwyższonemu imitowi zużycia).

TOMEK BĘDZIE DO PRZODU O 3600 ZŁ!

ROBERT

Robert jest rolnikiem. Urządzenia gospodarcze pochłaniają dodatkową energię. Robert jednak wie, że dzięki rządowej Traczy Solidarnościowej może zużyć aż do 3000 kWh i cena energii netto nie wzrośnie. Robert skontaktował się już ze swoim sprzedawcą energii elektrycznej i złożył oświadczenie.

ROBERT BĘDZIE DO PRZODU O 4000 ZŁ!

ANDRZEJ

Andrzej ma troje dzieci i Kartę Dużej Rodziny. W licznym gospodarstwie domowym zużycie prądu jest wyższe. Dlatego dzięki zwiększonym limitom zużycia energii w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej rodzina Andrzeja może zużyć do 4000 kWh.

ANDRZEJ BĘDZIE DO PRZODU O 4000 ZŁ!
Dzięki zastosowaniu rządowej tarczy solidarnościowej i wyższym limitom cen energii, przeciętna polska rodzina zapłaci w tym roku za energię od 3 000 do nawet 4 000 tys. zł mniej.

NOWE LIMITY W RAMACH RZĄDOWEJ TARCZY SOLIDARNOŚCIOWEJ

Nowe limity będą wynosić od 3000 do 4000 kWh w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego. Przypomnijmy, że to znacznie więcej, niż przeciętne zużycie energii elektrycznej, które wynosi w polskich domach ok. 2000 kWh rocznie.
Energia zużyta poniżej limitu będzie kosztowała tyle, co w zeszłym roku, czyli ok. 41 gr za kWh netto. Te gospodarstwa domowe, które przekroczą podwyższony limit, za zużytą powyżej niego energię zapłacą ok. 69 gr za kWh.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIESZ U SWOJEGO SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Jeżeli masz umowę z innym sprzedawcą, skontaktuj się z nim.

Dzięki zwiększonym limitom zużycia energii elektrycznej rządowej Tarczy Solidarnościowej, w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego, poziom oszczędności wyniesie:

Rodzaj gospodarstwa domowego
Rodzaj gospodarstwa domowego
Limit zużycia energii
Limit zużycia energii
Rachunek roczny 2023 bez Tarczy Solidarnościowej
Rachunek roczny 2023 bez Tarczy Solidarnościowej
Rachunek roczny 2023 z Tarczą Solidarnościową
Rachunek roczny 2023 z Tarczą Solidarnościową
Oszczędność w 2023 r.
Oszczędność w 2023 r.
Rodzaj gospodarstwa domowego
Z Kartą Dużej Rodziny, rolnicy
Limit zużycia energii
4000 kWh
Rachunek roczny 2023 bez Tarczy Solidarnościowej
7600 zł
Rachunek roczny 2023 z Tarczą Solidarnościową
3600 zł
Oszczędność w 2023 r.
4000 zł
Rodzaj gospodarstwa domowego
Z osobami niepełnosprawnymi
Limit zużycia energii
3600 kWh
Rachunek roczny 2023 bez Tarczy Solidarnościowej
6800 zł
Rachunek roczny 2023 z Tarczą Solidarnościową
3200 zł
Oszczędność w 2023 r.
3600 zł
Rodzaj gospodarstwa domowego
Pozostałe gospodarstwa domowe
Limit zużycia energii
3000 kWh
Rachunek roczny 2023 bez Tarczy Solidarnościowej
5700 zł
Rachunek roczny 2023 z Tarczą Solidarnościową
2700 zł
Oszczędność w 2023 r.
3000 zł

Szacowane kwoty brutto przy założeniu zużycia energii elektrycznej na poziomie limitu odpowiednio 4000 kWh, 3600 kWh i 3000 kWh.

GOSPODARSTWA DOMOWE Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY I ROLNICY

Oszczędności wyniosą nawet 3 tys. zł. To bowiem różnica między wielkością rachunku rocznego w br. bez Tarczy Solidarnościowej (5,7 tys. zł) a rachunkiem uwzględniającym Tarczę (2,7 tys. zł).

GOSPODARSTWA DOMOWE Z OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Oszczędności wyniosą 2,6 tys. zł (rachunek roczny 2023 r. bez Tarczy Solidarnościowej: 4,9 tys. zł minus rachunek z Tarczą: 2,3 tys. zł).

POZOSTAŁE GOSPODARSTWA DOMOWE

Oszczędności w 2023 r. wyniosą 2 tys. zł (różnica rachunku rocznego bez Tarczy: 3,8 tys. zł i z Tarczą 1,8 tys. zł).

MECHANIZM CENY MAKSYMALNEJ

Energia zużyta poniżej limitu będzie kosztowała tyle, co w zeszłym roku, czyli ok. 41 gr za kWh netto. Te gospodarstwa domowe, które przekroczą podwyższony limit, za zużytą powyżej niego energię zapłacą

69 gr/1kWh

Wyższe limity obejmują wszystkie gospodarstwa domowe, również te, które przed wejściem w życie zwiększenia wsparcia w ramach Tarczy Solidarnościowej przekroczyły dotychczasowy limit.

Ewentualna nadpłata zostanie zaliczona na poczet kolejnej faktury

69 gr/1kWh

Rząd zdecydował także o obniżeniu od października ceny energii dla samorządów, podmiotów wrażliwych oraz małych i średnich firm.

(z ok. 78 gr do 69 gr za kWh.)

ZAOSZCZĘDŹ DODATKOWE

10%
Jeżeli między 1 października 2022 r. a 31 grudnia 2023 Twoje zużycie energii będzie o co najmniej 10% niższe, niż rok wcześniej, otrzymasz 10% upustu, który zostanie rozliczony w rachunkach w 2024 r.

SPRAWDŹ, JAK ZMNIEJSZYĆ SWOJE ZUŻYCIE ENERGII!

Dowiedz się więcej