AKTUALNOŚCI

2023-06-23 Źródło: PKEE

PKEE o projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws. dostaw surowców krytycznych

PKEE z zadowoleniem przyjmuje projekt propozycji mającej na celu zmniejszenie zależności i dywersyfikację importu surowców strategicznych. Uważamy, że propozycja ta wzmacnia autonomię w kwestii dostaw kluczowych surowców na terenie UE dla technologii o zerowej emisji netto. Jeśli rozporządzenie to zostanie właściwie przeprocedowane, może doprowadzić do zwiększenia produkcji na terenie UE, ograniczając tym samym wytwarzanie na […]

Dowiedz się więcej