Artykuł

Szykowane są zmiany Prawa energetycznego – ważne dla rynku wodoru

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało cele projektu nowelizacji Prawa energetycznego, które dotyczą rozwoju tej branży. Znalazły się w nim m.in. ramy regulacyjne dla całego rynku w Polsce oraz systemowe wsparcie działalności badawczej.

Propozycja zmian jest konsekwencją reformy „Poprawa warunków dla rozwoju technologii wodorowych oraz innych gazów zdekarbonizowanych” wskazanej w Krajowym Planie Odbudowy. Jest również kluczowym etapem do realizacji Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030, a więc stworzenia otoczenia regulacyjnego dla rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.

Rola wodoru

Rynek wodoru ma istotną rolę w procesie osiągnięcia neutralności klimatycznej, a gospodarka wodorowa jest jednym z priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu.
W uzasadnieniu nowelizacji podkreślono, iż jej celem jest stworzenie ram regulacyjnych dla polskiego rynku wodoru.
„Może on stanowić surowiec, paliwo, nośnik lub magazyn energii i znajduje szerokie zastosowanie w sektorach energii, transportu i przemysłu” – zaznaczono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) opublikowanej przez Rządowe Centrum Legislacji.

Nowa definicja

Definicja wodoru ma pozwolić na uregulowanie kwestii związanych z przesyłaniem wodoru poza sieciami gazowymi oraz dać pewność regulacyjną inwestorom.
Ma ona również umożliwić odesłanie do definicji ustawowej w pozostałych aktach regulujących rynek wodoru.

Koncesje

Wprowadzono zostaną zasady koncesjonowania działalności związanej z wodorem oraz zasady funkcjonowania sieci wodorowych. W projekcie pojawia się także definicja instalacji magazynowania wodoru. Ta zmiana – jak zaznaczono w OSR – pozwala na stworzenie połączonego magazynu energii elektrycznej i paliw gazowych.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Obecnie trwają konsultacje publiczne i opiniowanie projektu. Stosowne przepisy, które – według pomysłodawców – przyczynią się do powszechnego użycia wodoru i wykorzystania jego potencjału, wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.