Artykuł

Systematycznie przybywa dużych farm fotowoltaicznych. Inwestycje PGE oraz Enei

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Dwie farmy PV o łącznej mocy 13 MW uruchomiła na Mazowszu PGE Energia Odnawialna. Natomiast Enea rozpoczęła prace przy budowie farmy Dygowo I, a także podpisano umowę na powstanie kolejnej – Jastrowie II. One razem dadzą moc 16 MW.

Jak podaje PGE Energia Odnawialna, ma Mazowszu (powiat łosicki) uruchomione zostały dwie farmy fotowoltaiczne – Huszlew i Huszlew 2, które składają się z ok. 23 tysięcy paneli monokrystalicznych i będą miały łączną moc 13 MW. Co ważne, istnieje możliwość rozbudowy farmy o magazyn energii.

„Powstanie nowych elektrowni fotowoltaicznych na Mazowszu stanowi ważny krok w kierunku wykonania naszych planów budowy  mocy wytwórczych pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Grupa PGE  prowadzi w zielonej zmianie, będąc liderem transformacji energetycznej w Polsce. Jest to możliwe dzięki konsekwentnie prowadzonym inwestycjom w odnawialne źródła energii pozyskujące energię ze słońca, wiatru i wody – powiedział Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

„Realizacja dwóch inwestycji fotowoltaicznych – PV Huszlew i Huszlew 2, jest częścią realizacji Strategii Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 r. Grupa będzie posiadać instalacje słoneczne o łącznej mocy ok. 3 GW. Do końca 2023 roku Grupa PGE będzie posiadać w eksploatacji lub w budowie elektrownie PV o łącznej mocy ok. 500 MW” – zapewnia spółka. – „Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 21 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 31 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi ok. 2530 MW”.

Z kolei należąca do Grupy Enea, spółka Enea Nowa Energia rozpoczęła prace przy budowie farmy fotowoltaicznej Dygowo I, a także podpisano umowę na wykonanie farmy Jastrowie II. Instalacje powiększą moc zainstalowaną w PV o kolejne 16 MW.

„W Grupie Enea szukamy wszystkich możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii. Nie tylko pozyskujemy nowe instalacje, ale tam gdzie to możliwe, rozbudowujemy moce przy już istniejących farmach należących do Grupy Enea. Takimi przykładami są właśnie instalacje PV Dygowo I i Jastrowie II” powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Obecnie Enea posiada projekty z określonymi warunkami przyłączenia na ok. 525 MW, a w 2024 r. planuje dysponować projektami na ok. 800 MW z wydanymi pozwoleniami na budowę.
Jak podkreśla spółka, PV Dygowo I o mocy 8 MW składać się będzie z ok. 12 tys. tzw. bifacjalnych paneli fotowoltaicznych (absorbujących światło z dwóch stron, zarówno z przodu jaki z tyłu przy ułożeniu wertykalnym). Farma Dygowo I będzie zlokalizowana w pobliżu Farmy Wiatrowej Bardy, która również należy do Grupy Enea. Instalacje będą posiadały ten sam punkt przyłączenia, dzięki czemu powstanie tzw. hybrydowa instalacja OZE, która efektywniej wykorzysta moce przyłączeniowe dzięki tzw. cable poolingowi. Planowany termin ukończenia inwestycji to II kwartał 2024 r.
Farma Jastrowie II o mocy 8 MW zlokalizowana będzie na terenie gminy Jastrowie, instalacja składała się będzie z ok. 12 tys. paneli, każdy o mocy 670 Wp oraz 30 falowników o mocy 250 kW wraz z dwiema kontenerowymi stacjami transformatorowymi. Instalacja rozpocznie pracę w 2024 r.