Artykuł

„Stop manipulacji!”. Nowa kampania informacyjna PGE – przeciw fake newsom o cenach energii

Badania

Polskie gospodarstwa domowe płacą za energię znacznie mniej od średniej europejskiej, a dzieje się tak dzięki rządowej Tarczy solidarnościowej, która skutecznie powstrzymała wzrost cen prądu. Pomimo to w przestrzeni publicznej pojawiają się fake newsy wbrew faktom. Dlatego PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła kampanię informacyjną „Stop manipulacji!”.

Z danych Agencji Rynku Energii jednoznacznie wynika, iż polskie gospodarstwa domowe w większości płacą za energię średnio 110,17 EUR brutto za jedną megawatogodzinę (1000 kWh). To preferencyjna stawka za energię zużywaną do limitu 2000-3000 kWh w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego (rządowa ustawa, która jest obecnie w parlamencie, zwiększa te limity o dodatkowych 1000 kWh).

„Warto zaznaczyć, że według danych GUS przeciętne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w Polsce wynosi niecałe dwie megawatogodziny rocznie (2000 kWh)” – przypomina PGE.

Poza tym ARE przeanalizowała maksymalne limity cen energii dla gospodarstw domowych obowiązujące w kilkunastu europejskich krajach (stan na 30 czerwca br.). W Europie, najniższy spośród analizowanych krajów limit jest w Chorwacji i na Słowenii (ok. 100 EUR/MWh), a najwyższy w Niemczech (400 EUR/MWh), Austrii (480 EUR/MWh), Holandii (484 EUR/MWh) i Włoszech (491,37 EUR/MWh). Na ich tle nawet maksymalna cena energii w Polsce, czyli 185,36 EUR/MWh, jest znacząco poniżej średniej, a należy podkreślić, że większość gospodarstw domowych w Polsce za zużywaną energię płaci zaledwie 110,17 EUR/MWh.

„W większości z analizowanych krajów – podobnie jak w Polsce, odbiorców energii elektrycznej chronią mechanizmy osłonowe, będące skutkiem podejmowanych przez poszczególne kraje działań nadzwyczajnych w czasie kryzysu energetycznego. Kraje europejskie obniżały jednak ceny energii elektrycznej w bardzo zróżnicowanym stopniu” – tłumaczy spółka.

Wprowadzony dla Polski limit cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wynosi 852,66 PLN/MWh brutto (185,36 EUR/MWh) i jest znacznie niższy od średniej europejskiej, która wynosi 256,21 EUR/MWh. Powyższy limit dotyczy tylko odbiorców, którzy przekroczyli maksymalny poziom zużycia, określony stosowną ustawą.

Gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną poniżej określonych limitów (a jest ich w Polsce większość), mają zagwarantowane w 2023 roku ceny energii elektrycznej na poziomie taryf zatwierdzonych na 2022 rok, w wysokości 412 PLN netto (506,76 zł/MWh brutto), tj. 110,17 EUR/MWh brutto. Dodatkową ochronę dla odbiorców bytowych w Polsce, zapewniają też zamrożone na rok 2023 do poziomu w obowiązujących taryfach na 2022 rok, stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji. Niższe opłaty za fizyczną dostawę energii, obowiązują podobnie jak w przypadku wyznaczonych limitów cenowych, do określonych poziomów zużycia energii przez odbiorcę.

„Dzięki wsparciu rządu i polskich firm energetycznych, rachunki za prąd w Polsce należą do jednych z najniższych w Europie. Polacy płacą za energię znacząco poniżej średniej dla całego kontynentu, a w porównaniu z niektórymi państwami, ceny w Polsce są niższe nawet kilkakrotnie. Tymczasem coraz częściej rozpowszechniane są wprowadzające w błąd przekazy o rzekomo wysokich cenach energii w Polsce. Kampania edukacyjna PGE „Stop manipulacji!” ma za cel zapewnić powszechny dostęp do rzetelnych informacji, opartych na danych i źródłach z oficjalnych europejskich analiz, zweryfikowanych przez ekspertów Agencji Rynku Energii. Jest to nasza reakcja na zmanipulowane informacje. Podkreślam, że rachunki odbiorców są i pozostaną niskie dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej, wspieranej przez polskich sprzedawców energii”

– stwierdził Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, która do końca roku przeznaczy na obniżenie rachunków Polaków aż 10 mld złotych.

Więcej informacji na temat danych ARE i kampanii PGE „Stop manipulacji” można przeczytać tutaj