Artykuł

Sprawa koncesji Turowa przed NSA. Prokuratura przystąpiła do postępowania i wspiera kopalnię

prokuratura

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

prokuratura

Prokuratura Krajowa będzie się domagać przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oddalenia zażaleń niemieckich, czeskich i polskich organizacji ekologicznych na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącego kopalni Turów. W orzeczeniu WSA nie zgodził się na wstrzymanie decyzji ministra klimatu i środowiska o przedłużeniu koncesji na wydobycie węgla do 2044 r.

„Sprawa Turowa toczy się dwutorowo. W jej głównym wątku organizacje ekologiczne starają się doprowadzić do wydania przez Sąd orzeczenia definitywnie kończącego pracę kopalni. Równolegle toczą się postępowania, w których organizacje wnioskują o wstrzymanie wykonania decyzji polskich organów administracyjnych czy rządowych, zezwalających na kontynuowanie działalności kopalni, do czasu zakończenia kontroli decyzji przez Sąd” – wyjaśnia Prokuratura Krajowa.
„Chodzi im o zastosowanie tymczasowego środka ochrony przed wyrządzeniem domniemanej znacznej szkody środowiskowej zanim zapadnie prawomocne orzeczenie Sądu” – dodaje.

Jak przypomniano, w innym wątku próbowano wstrzymać wydobycie poprzez zakwestionowanie decyzji środowiskowej dla Turowa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wprawdzie podzielił argumenty skarżących, ale w lipcu br. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję WSA.

https://liczysieenergia.pl/w-turowie-mozna-spokojnie-pracowac-wsa-w-warszawie-zawiesil-postepowanie-ws-kopalni/

„Obecnie organizacje ekologiczne chcą zakwestionować decyzję z 17 lutego 2023 r. Ministra Klimatu i Środowiska przedłużającą koncesję dla Turowa na wydobycie do 27 kwietnia 2044 r. Obecna koncesja wygasa 30 kwietnia 2026 r. Nie udało się to im przed warszawskim Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, który postanowieniem z 22 czerwca 2023 r. oddalił wnioski. Ekolodzy nie zgodzili się z postanowieniem i zaskarżyli je do NSA” – wyjaśniono w komunikacie.

Właśnie do tego postępowania przystąpiła Prokuratura Krajowa, która będzie się domagała oddalenia zażaleń Die Große Kreisstadt Zittau, Fundacji Greenpeace Polska, Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA, Stowarzyszenia Greenpeace Česka Republika, Horsta Schiermayera, Greenpeace e.V. z siedzibą w Hamburgu oraz Fundacji Frank Bold.

„Prokuratura Krajowa zgadza się ze stanowiskiem WSA z 22 czerwca 2023 r., w którym podniesiono, że skarżący nie wykazali, że funkcjonowanie Turowa do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy grozi niepowetowanymi stratami przyrodniczymi i trudnymi do odwrócenia skutkami wynikającymi z decyzji koncesyjnych” – wyjaśniono.
Zwrócono też uwagę, że z orzecznictwa NSA wynika, iż to podmiot występujący o ochronę tymczasową ma obowiązek udowodnić własne tezy. Nie może on oczekiwać od Sądu, aby ten wyręczył go, niejako z urzędu szukając usprawiedliwienia dla złożonego wniosku.