Artykuł

Sporo się działo w 2022 r. – przypominamy kluczowe decyzje

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

W kończącym się roku podjęto wiele decyzji, który będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarstw domowych w 2023 r. „To kompleksowe rozwiązania chroniące polskie rodziny przed skutkami kryzysu energetycznego wywołanego agresją Rosji na Ukrainę” – tłumaczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomniano kluczowe rozwiązania przyjęte w ostatnich miesiącach. Wprawdzie serwis liczysieenergia.pl wcześniej wielokrotnie o nich informował, ale warto je ponownie pokazać, bo będą miał wpływ na codzienność tysięcy polskich rodzin i firm.

https://liczysieenergia.pl/zamrozenie-cen-energii-co-zrobic-by-zmiescic-sie-w-limitach-zuzycia-pradu/

Dodatek osłonowy
*Przeznaczono na ten cel 4,7 mld zł; ochroną objętych zostanie ok. 7 mln gospodarstw domowych.

Dodatek węglowy
*Przeznaczono na ten cel 13,5 mld zł; jednorazowe świadczenie po 3 tys. zł; ze wsparcia skorzystać może około 3,8 mln gospodarstw domowych.

Dodatek elektryczny
* Przeznaczono na ten cel ponad 1 mld zł; jednorazowe świadczenie w wysokości 1 000 zł – dla gospodarstw dom zużywających do 5 MWh/ rok lub 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh/ rok – warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021; z rozwiązania skorzysta ok. 800 tys. gospodarstw domowych.
* Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r.

Zamrożenie cen za energię elektryczną
*Przewidywany koszt wsparcia to 46,5 mld zł.
*Brak wzrostu cen energii dla ok. 10 mln gospodarstw domowych w 2023 r. – gwarancja stałej ceny na poziomie cen z 2022 r. do 2 MWh zużycia rocznego; osoby z niepełnosprawnościami będą miały zwiększony limit do 2,6 MWh rocznie, a posiadacze Karty Dużej Rodziny i gospodarstwa rolnicze do 3 MWh rocznie; ceny energii elektrycznej w ramach limitu będą w przyszłym roku rozliczane według zamrożonych cen energii z 2022 r.
*Po przekroczeniu ww. zużycia, za każdą kolejną zużytą MWh, gospodarstwa domowe będą rozliczane w ramach mechanizmu ceny maksymalnej: 693 zł/MWh.
*Bonus za dodatkowe oszczędzanie energii – obniżenie rachunku w 2024 r. w przypadku ograniczenia poboru energii elektrycznej w okresie 1.10.2022 r. – 31.12.2023 r. o co najmniej 10% w stosunku do analogicznego okresu od 1 października 2021 r. – 31 grudnia 2022 r.
*Dla przedsiębiorstw, samorządów i podmiotów wrażliwych gwarantowana cena maksymalna na poziomie 785 zł/MWh w okresie od 1.12.2022 r. do 31.12.2023 r. Dla firm oznacza to ograniczenie podwyżki cen nawet o 70 proc. Na taryfie skorzysta aż 97 proc. wszystkich mikro oraz kilkadziesiąt tys. małych i średnich przedsiębiorstw.
*Niższa cena za mniejsze zużycie energii – podwójna zachęta do oszczędzania; dodatkowy rabat na rachunkach za energię elektryczną dla firm w 2024 r. dla podmiotów, które w 2023 r. ograniczą zużycie o co najmniej 10% w porównaniu do średniego zużycia z poprzednich 5 lat. Wysokość upustu wynosić będzie 10% wartości rachunku za obrót energią elektryczną w 2023 r.

https://liczysieenergia.pl/ile-pradu-zuzywaja-urzadzenia-dogrzewajace-i-jak-z-nich-racjonalnie-korzystac/

Ciepło z rekompensatą
*Wartość wsparcia dla odbiorców ciepła systemowego to 6,9 mld zł.
*Na programie skorzystają m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, żłobki, szkoły, szpitale i domy pomocy społecznej.

Dodatek dla paliw innych niż węgiel
*Wartość to 1,9 mld zł. Dotyczy ponad milion gospodarstw domowych. Dodatek wynosi: 3 tys. zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego; 1 tys. zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym; 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; 2 tys. zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych, które nie są przyłączone do sieci gazowej i sieci ciepłowniczej
* Wartość to 1,2 mld zł. Dodatek dla podmiotów wrażliwych obejmie ok. 23 tys. budynków.
* Podmioty wrażliwe takie jak organizacje pożytku publicznego, szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury otrzymały wsparcie na opał.