Artykuł

Rozwój sieci przesyłowej 2025-2034. PSE przedstawiły projekt nowego planu

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawiła do konsultacji projekt planu inwestycji do 2034 roku, który poświęcony jest rozwojowi sieci przesyłowej. Założono w nim powstanie m.in. 4850 km torów nowych linii 400 kV, 28 nowych i 110 zmodernizowanych stacji oraz lądowej linii stałoprądowej.

„Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025-2034” to dokument zawierający wariantowe scenariusze rozwoju KSE, plany rozbudowy infrastruktury przesyłowej oraz wyniki analiz wystarczalności zasobów wytwórczych.

„Realizacja projektów przedstawionych w PRSP stanowi niezbędny element transformacji energetycznej Polski, a docelowo pozwoli na osiągnięcie przez nasz kraj neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r. Planowane inwestycje stanowią odpowiedź na dynamicznie zachodzące zmiany i pozwolą przygotować na nie sieć” tłumaczył prezes PSE Grzegorz Onichimowski.

Jak wyjaśnia spółka, PRSP uwzględnia zachodzące zmiany strukturalne w KSE, np. postępującą elektryfikację ciepłownictwa i transportu oraz powstanie nowych dużych odbiorców energii elektrycznej, co znacząco wpłynie na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i moc w systemie.
Rozwój sieci przesyłowej przedstawiony w dokumencie umożliwi m.in. przyłączenie nowych jednostek wytwórczych, w tym źródeł odnawialnych i jądrowych. Pozwoli również na wyprowadzenie do ok. 18 GW mocy z morskich elektrowni wiatrowych, 45 GW z elektrowni fotowoltaicznych, ponad 19 GW z farm wiatrowych oraz przyłączenie elektrowni jądrowej na Pomorzu, a także oddanie do eksploatacji małych reaktorów jądrowych.

„Jednym z najważniejszych projektów w planie rozwoju jest budowa połączenia stałoprądowego (HVDC), łączącego północ z południem kraju. Pozwoli to na przesłanie mocy z nowych źródeł wytwórczych do odbiorców, bez obciążania przy tym reszty sieci przesyłowej”zapewnia PSE.
Łączne szacowane nakłady na inwestycje PSE to ok. 64 mld zł do 2034 r.

„Po przeprowadzeniu konsultacji, dokument trafi do uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, a następnie będzie podstawą do prowadzenia inwestycji przez PSE” – podkreślono w komunikacie.