Artykuł

Rekordowe inwestycje TAURONA. W ub.r. przeznaczył 2,77 miliarda zł na sieci elektroenergetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

W TAURONIE rok 2023 był rekordowy pod względem wydatków na sieci elektroenergetyczne, zrealizowano też 70 tys. zadań inwestycyjnych na wszystkich poziomach napięć. W obecnym roku wydatki na ten cel będą jeszcze wyższe – zostaną przeznaczone głównie na przyłączenie do sieci nowych klientów.

„W ubiegłym roku najwięcej inwestycji zostało zakończonych w Małopolsce, która rozwija się najbardziej dynamicznie w zakresie wydanych przez TAURONA warunków przyłączeniowych” informuje Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.
Podkreśla, że największe inwestycje sieciowe to zadania rozłożone na wiele lat.

„Wynika to głównie z długotrwałego procesu związanego z projektowaniem i pozyskiwaniem koniecznych pozwoleń i zgód. W przypadkach budowy linii zasilających, projektowanie ciągów liniowych obejmuje niekiedy wiele kilometrów, co wymaga uzgodnień z wieloma podmiotami gospodarczymi, samorządami i osobami prywatnymi na danym terenie” – tłumaczy Groń.

Przyłączanie około 45 tysięcy nowych klientów, rozbudowa i poprawa stanu sieci elektroenergetycznej, w tym poprawa elastyczności i automatyzacja sieci – to plany spółki. Kontynuowana będzie również wymiana liczników energii elektrycznej na nowoczesne liczniki zdalnego odczytu.

W Małopolsce zakończono kilka dużych inwestycji sieciowych, m.in. modernizacja RS Skała, modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Prądnik, budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Targowisko czy rozbudowa rozdzielni 110kV SE 110/30/15 kV Biegonice.
Z kolei w województwie śląskim na podniesienie bezpieczeństwa dostaw energii wpłynęły przebudowy linii wysokiego napięcia m.in. Studzienna – Polska Cerekiew; Żabiniec – Borynia oraz Żabiniec – Borynia – Żory. Istotnym zadaniem inwestycyjnym była również modernizacja GPZ (główny punkt zasilania) Czechowice oraz rozbudowa rozdzielni 110 kV w GPZ Rębielice.

„Ważną dla lokalnej społeczności była budowa nowej siedziby Jednostki Terenowej w Oświęcimiu. Dzięki temu poprawiono warunki pracy między innymi brygad technicznych i pogotowia energetycznego na co dzień dbających o bezpieczną pracę infrastruktury” – podał w komunikacie TAURON.
W 2024 roku spółka planuje zainwestować w sieci elektroenergetyczne trzy miliardy złotych. To rekordowe nakłady inwestycyjne w historii spółki.

– w województwie śląskim największym realizowanym zadaniem jest budowa GPZ Pyrzowice Lotnisko wraz z powiązaniami liniowymi 110 kV i 20 kV. Jest to kontynuacja wieloletniego projektu prowadzonego na potrzeby rozbudowy lotniska Pyrzowice.
– w Małopolsce prowadzone są m.in. kompleksowa modernizacja SE 110/15 kV Szaflary, która poprawi pewności zasilania Podhala; kompleksowa modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Rybitwy, przekładająca się na zwiększenie bezpieczeństwa zasilania i możliwości rozwoju dla wschodniej części Krakowa; budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Pilzno wraz z liniami zasilającymi 110 kV.

– na terenie woj. opolskiego prowadzona jest budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Gogolin i rozbudowa GPZ 110/15 kV Olesno.
– w woj. dolnośląskim trwają dwa duże projekty sieciowe: przebudowa stacji 110/20/10 kV Swojec wraz z liniami zasilającymi oraz modernizacja 25 km linii dwutorowych i 15 km jednotorowych linii napowietrznych 110 kV. Dodatkowo budowanych jest ok. 70 km linii światłowodowej.

Więcej informacji o planach inwestycyjnych inwestycji TAURONA można znaleźć TUTAJ