Artykuł

Rekompensaty dla firm energochłonnych. Łącznie niemal 800 milionów zł

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Urząd Regulacji Energetyki poinformował o przyznaniu przedsiębiorstwom energochłonnym rekompensat za wysokie obciążenie cenami energii i emisji CO2 w 2021 roku.

„Pomocą publiczną obejmowane są przedsiębiorstwa z kluczowych sektorów dla polskiej gospodarki, takich jak hutnictwo, produkcja metali czy papieru. To te gałęzie gospodarki są dziś najbardziej obciążone kosztami produkcji związanymi z wysokimi cenami energii i uprawnieniami do emisji CO2” – tłumaczy URE.

Rekompensaty przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach energochłonnych.

System rekompensat został wprowadzony w Polsce trzy lata temu, a z wnioskami za 2021 r. wystąpiło 97 firm. Zdecydowana większość, bo 92 przedsiębiorstwa otrzymały wsparcie. Przeznaczono na nie 785,3 miliona złotych, a łączna suma dotychczas przyznanych rekompensat to już niemal 2 miliardy złotych.

Listę firm, którym przyznano rekompensaty można sprawdzić TUTAJ

„Najwięcej, bo prawie 260 mln zł (33 proc. budżetu) otrzymały przedsiębiorstwa działające w przemyśle ciężkim: producenci żeliwa i stali, stopów żelaza oraz wyrobów hutniczych. Kolejne trzy sektory z największym wsparciem odpowiadają za produkcję papieru i tektury, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz podstawowych chemikaliów nieorganicznych. Tym czterem energochłonnym sektorom Prezes URE przyznał w 2022 roku w sumie 561 mln zł rekompensaty, co stanowi ponad 71 proc. wszystkich przyznanych środków” – wylicza Urząd Regulacji Energetyki.

Średnia wysokość rekompensaty wypłaconej w 2022 r. wyniesie więc ok. 8,5 miliona złotych dla każdego podmiotu. To oznacza istotny spadek w porównaniu z 2021 r. (wówczas 12 milionów złotych), a jest on spowodowany zmianami przyznawania rekompensat wprowadzonych przez Komisję Europejską.