Artykuł

Raport URE. Systematycznie przybywa energii z małych instalacji OZE

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Rok 2022 był rekordowy pod względem liczby wytwórców i instalacji produkujących energię elektryczną z OZE. Od 2016 roku odnotowano aż ponad pięćdziesięciokrotny wzrost wolumenu wyprodukowanej energii. Dominuje fotowoltaika.

Z najnowszego, dorocznego raportu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dotyczącego wytwarzania energii elektrycznej w małych instalacjach odnawialnych źródeł energii, wynika, że w 2022 r. w Polsce odnotowano rekordowy wzrost liczby wytwórców oraz instalacji.

„Na te wyniki w dużej mierze wpłynęła zmiana definicji małych instalacji. Największą popularnością niezmiennie cieszy się fotowoltaika” – podkreślono w komunikacie URE.

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod pojęciem małej instalacji należy rozumieć instalację o łącznej mocy zainstalowanej od 50 kW do 1 MW, przyłączoną do sieci o napięciu niższym niż 110 kV. Do końca 2021 r. do rejestru wytwórców małej instalacji wliczano natomiast instalacje mniejsze, czyli o maksymalnej mocy 0,5 MW” – wyjaśniono.

A jak to wygląda w liczbach? W minionym roku liczba wytwórców energii wpisanych do rejestru wytwórców w małych instalacjach wzrosła z 1292 do 2448, czyli o blisko 90 proc. Z kolei liczba zarejestrowanych instalacji zwiększyła się o 2327 jednostek, z 1932 do 4259, co oznacza wzrost o 120 proc. Ponad 70 proc. z tego (3056) stanowią instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego.

Znacząco wzrosła również całkowita moc małych instalacji: z 1 GW do ponad 3 GW, a w konsekwencji także ilość wyprodukowanej przez nie energii: z 532 GWh do 6,7 TWh. Najwięcej energii pochodziło z elektrowni fotowoltaicznych. Wyprodukowały one ponad 4,6 TWh, co stanowi 69 proc. całej energii wytworzonej przez małe instalacje OZE.

Na drugiej pozycji, pod względem wolumenu wyprodukowanej energii, znalazły się instalacje biogazowe, które wytworzyły prawie 1,4 TWh, co stanowiło około 20 proc. energii wyprodukowanej przez małe instalacje w 2022 r. Kolejne miejsca należały do instalacji wiatrowych z ponad 6 proc. udziałem w produkcji i elektrowni wodnych (4 proc.). Marginalne znaczenie w zestawieniu wciąż mają instalacje biomasowe, które wytworzyły zaledwie 0,11 proc. całej energii pochodzącej z małych instalacji OZE.

Od 2016 r., czyli od kiedy URE opracowuje i publikuje raporty na temat wytwarzania energii w małych instalacjach OZE, liczba wytwórców energii w instalacjach tego rodzaju wzrosła sześciokrotnie, z około 400 do ponad 2400 podmiotów, a ilość produkowanej energii ponad pięćdziesięciokrotnie.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się tutaj:

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11078,Najnowszy-raport-URE-o-malych-instalacjach-OZE-od-2016-roku-ponad-piecdziesiecio.html