Artykuł

Raport URE. Przybywa mikroinstalacji OZE – działa ich już ponad 1,4 miliona

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że na koniec 2023 r. funkcjonowało już ponad 1,4 miliona mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii, a ich moc zainstalowana przekroczyła 11,3 GW. Oczywiście, najwięcej jest prosumenckich instalacji fotowoltaicznych.

Dane pochodzą z najnowszego raportu Urzędu Regulacji Energetyki na temat energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2023 r.

„Od lat obserwujemy dynamiczny rozwój rynku prosumenckich instalacji odnawialnych źródeł energii, których liczba w 2023 r. sięgnęła 1,4 mln. Dynamika ich rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, zarówno liczby, jak i mocy mikroinstalacji OZE, potwierdza konieczność zwiększenia inwestycji w infrastrukturę sieciową”podkreśla Rafał Gawin, prezes URE.

„Mikroinstalacje to najmniejsze instalacje OZE przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, które zgodnie z definicją ustawową posiadają łączną moc zainstalowaną elektryczną nie większą niż 50 kW oraz ewentualnie moc osiągalną cieplną w skojarzeniu nie większą niż 150 kW” – wyjaśnia URE.

Na koniec 2023 r. do sieci elektroenergetycznych w Polsce przyłączonych było 1.403.875 mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną, a ich łączna moc zainstalowana wynosiła blisko 11,3 GW. Prawie 98 proc. było użytkowanych przez prosumentów, którzy eksploatowali 1.386.792 mikroinstalacje.

Najwięcej, bo ponad 99,9 proc. (1.403.199) mikroinstalacji OZE wykorzystywało energię promieniowania słonecznego (PV). Odpowiadają one za zdecydowaną większość, odpowiednio 99,8 proc. i 11,3 GW, mocy zainstalowanej.

Mikroinstalacje OZE wprowadziły do sieci dystrybucyjnych ponad 7,3 TWh energii elektrycznej, a wyprodukowana energia niemal w całości pochodziła z promieniowania słonecznego (99,7 proc.). Blisko 98 proc.(7,1 TWh) wprowadzonej do sieci energii pochodziło z instalacji użytkowanych przez prosumentów.

Jak podaje URE, w odróżnieniu od lat poprzednich, w 2023 r. odnotowano jednak nieznaczny spadek udziału prosumentów w ogólnej ilości energii wprowadzonej do sieci przez wszystkich wytwórców w mikroinstalacjach. W poprzednich latach udział ten stopniowo wzrastał, osiągając na koniec 2022 r. poziom 98,1 proc. Natomiast w 2023 r. minimalnie spadł do poziomu 97,7 proc.

URE informuje, że ponad 2/3 mikroinstalacji prosumenckich przyłączonych było do sieci dwóch operatorów: PGE Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja. Również do sieci tych OSD wprowadzono blisko 2/3 energii wyprodukowanej przez najmniejsze instalacje OZE.

„W ostatnich latach obserwujemy spadek dynamiki przyrostu liczby nowych mikroinstalacji oraz ilości wyprodukowanej przez nie energii. Dynamika wzrostu liczby mikroinstalacji prosumenckich zmniejszyła się z ok. 41 proc. w 2022 r. do ok. 15 proc. w 2023 r. Spada także dynamika wzrostu ilości energii wprowadzanej przez nie do sieci, z ok. 110 proc. w 2022 r. do ok. 26 proc. w 2023 r.” czytamy w komunikacie Urzędu Regulacji Energetyki.