Artykuł

Raport URE: dwukrotny wzrost produkcji energii w mikroinstalacjach

Badania

Autor: PKEE

W minionym roku odnotowano dwukrotny wzrost produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacjach – wynika z raportu przygotowanego przez Urząd Regulacji Energetyki. Dominują prosumenci i fotowoltaika. Wszystko wskazuje, że ten trend będzie się utrzymywał.

„Rosnąca świadomość Polaków na temat zmian klimatycznych, a także coraz bardziej aktywne poszukiwanie możliwości zaoszczędzenia na rachunkach za energię elektryczną, przekładają się na wzrost zainteresowania konsumentów produkcją energii z własnych, ekologicznych źródeł” – podkreśla URE. Podkreślając: „Z przydomowych instalacji produkuje się energię na własny użytek, a nadwyżki wprowadzane są do sieci dystrybucyjnych. Rozwój energetyki w skali mikro, przede wszystkim tej prosumenckiej, nie wyhamował podczas pandemii”.

Najnowszy raport – przygotowany przez Urząd Regulacji Energetyki – zawierający zbiorcze informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2022 r. pokazuje ponad dwukrotny wzrost wolumenu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji.
– na koniec 2022 r. do sieci elektroenergetycznych przyłączonych było ponad 1,2 mln mikroinstalacji, których łączna moc zainstalowana wyniosła ponad 9,3 GW, przy czym 99 procent z nich to instalacje fotowoltaiczne
– w całkowitej liczbie mikroinstalacji zdecydowanie dominują te użytkowane przez prosumentów
– instalacje prosumenckie obejmują 96 proc. ogółu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach.
– w 2022 roku mikroinstalacje wprowadziły do sieci dystrybucyjnych prawie 5,8 TWh energii, tj. o 109 proc. więcej niż w 2021 roku.

„Generacja energii w zielonych mikroźródłach od kilku lat przyrasta w ogromnym tempie. Znaczenie tego rodzaju rozproszonych źródeł wytwórczych w naszym kraju będzie coraz większe, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej i budowy nowej architektury rynku energii, w której pożądane jest wytwarzanie i zużywanie energii na poziomie lokalnym” – wyjaśnia Rafał Gawin, prezes URE.

W 2019 r. moc zainstalowana mikroinstalacji OZE przekroczyła 1 GW. Przez cztery lata wzrosła dziewięciokrotnie, do 9,3 GW.
„W ślad za przyrostem mocy zainstalowanej wzrasta produkcja energii. W 2022 roku wytwórcy energii w mikroinstalacjach wprowadzili do sieci dystrybucyjnych prawie 5,8 TWh energii. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2021 r.” – podkreślają autorzy raportu.

Więcej informacji na ten temat TUTAJ