Artykuł

Przepisy o prosumencie lokatorskim już obowiązują. Kto i jak na nich skorzysta?

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

 

Dzięki nowym regulacjom, które weszły w życie od 1 października, m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, których instalacja OZE jest przyłączona za licznikiem części wspólnej budynku wielolokalowego, mogą uzyskać status prosumenta lokatorskiego. To z kolei pozwoli otrzymywać 100% wartości wprowadzonej do sieci energii na swój rachunek.

Stosowne regulacje zostały przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które przypomina, że zaczęły one obowiązywać wraz z początkiem października. Na czym polega istota zmiany? Przede wszystkim wprowadzają możliwość nowego sposobu rozliczeń energii elektrycznej dla części wspólnych budynków wielolokalowych.

„Prosument lokatorski to możliwość zmiany formy otrzymywanego wynagrodzenia za energię. Wynagrodzenie w postaci obniżenia rachunków za energię przez sprzedawcę, jak to było to tej pory, będzie mogło zostać zmienione na przelew wartości tej energii, w formie pieniężnej, na wskazane konto. Takie rozwiązanie jest bardzo dużą zachętą do inwestycji w instalacje OZE na dachach bloków w całym kraju” – tłumaczył  minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Prosument lokatorski zachęca więc do zamontowania mikroinstalacji OZE o większej mocy, niż zapotrzebowanie części wspólnej, ponieważ nie będzie ryzyka, że część wynagrodzenia za energię przepadnie.

Prosument lokatorski – warunki i zasady rozliczeń

Rozliczenie energii wytwarzanej przez prosumenta lokatorskiego będzie składać się z dwóch etapów:

• Za energię wytworzoną i zużytą w ciągu tej samej godziny prosument indywidualny/lokatorski nie będzie płacił jej ceny ani wnosił zmiennych opłat związanych z jej dystrybucją, ponieważ stanowić ona będzie tzw. autokonsumpcję.
• Nadwyżki godzinowe (czyli powstające w sytuacji, gdy energii wytworzonej w ciągu godziny jest więcej niż zużytej w tym samym czasie) będą przeliczane przez sprzedawcę na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej (a od 1 lipca 2024 cenie godzinowej), a następnie wypłacane w 100% na wskazane konto na koniec danego okresu rozliczeniowego.

Oprócz przyłączenia instalacji za licznikiem części wspólnej budynku wielolokalowego, trzeba będzie spełnić następujące warunki:

• mikroinstalacja (maksymalnie 50 kW) musi być zlokalizowana na budynku wielolokalowym (np. dach, balkon, elewacja, ale już nie grunt),
• moc mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa całego budynku wielolokalowego (części wspólnej i indywidualnych lokali razem),
• budynek musi posiadać przeważającą funkcję mieszkalną.

Wypłacone środki można przeznaczyć na:

• rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej;
• obniżenie opłat (np. na fundusz remontowy, energia elektryczna, ciepło, gaz, administracja, sprzątanie) związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona instalacja OZE;
• obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta.