Artykuł

Powstanie NABE coraz bliżej – podpisano ważną umowę

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Na bazie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, ale z udziałem aktywów wytwórczych Taurona, Enei, Energi, PGE – powołana zostanie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Powstać ma do 31 marca 2023 r., co pozwoli na przyspieszenie procesu transformacji energetycznej. W czwartek (22 grudnia) podmioty zaangażowane w NABE podpisały umowę społeczną.

Gdy na początku marca br. Rada Ministrów przyjęła program transformacji sektora elektroenergetycznego i wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych rozpoczęła się debata o powstaniu nowego podmiotu ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Chodzi o Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego.

„Rolą NABE będzie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez stabilne dostawy energii wytwarzanej z węgla. Wydzielenie aktywów węglowych pozwoli grupom energetycznym skupić się na przyspieszeniu inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę przesyłową, a tym samym znacząco wpisze się w transformację energetyczną kraju” – tłumaczyło wówczas Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Przez następne miesiące trwały rozmowy, analizy, konsultacje, a w miniony czwartek (22 grudnia) w siedzibie MAP podpisana została umowa społeczna zawierająca gwarancje pracownicze dla zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które w związku z transformacją energetyczną i powołaniem NABE zostaną objęte zmianami.

„Umowa ta otwiera drogę do sfinalizowania projektu, który jest historyczny, jeśli chodzi o polski sektor elektroenergetyczny. Projekt utworzenia NABE, czyli wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych” – tłumaczył wicepremier Jacek Sasin.

W konferencji udział brał również Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
„PGE kończy rok 2022 sukcesem o znaczeniu strategicznym. Sfinalizowaliśmy trwające blisko osiemnaście miesięcy, trójstronne negocjacje dokumentów mających na celu zabezpieczenie interesów pracowników w ramach tworzenia się Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Podpisane dzisiaj dokumenty to kolejny krok w
wymagającym procesie transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego. Wcześniej uporządkowaliśmy strukturę Grupy PGE i przygotowaliśmy spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna do autonomicznego funkcjonowania” – podkreślał prezes Dąbrowski.

Zgodnie z harmonogramem NABE zostanie utworzona w pierwszym kwartale 2023 r., na bazie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, a trafią do niej węglowe aktywa wytwórcze spółek energetycznych: PGE, Enea, Tauron, Energa.
W opinii ekspertów przekazanie do NABE elektrowni na węgiel kamienny i brunatny oraz kopalni węgla brunatnego pozwoli spółkom pozyskać możliwości inwestycyjne dla innych rodzajów źródeł energii, m.in. OZE.

„Transformacja energetyczna jest procesem nieodwracalnym i staje się koniecznością rynkową ze względu na rachunek ekonomiczny, zmiany cywilizacyjne oraz nasze zobowiązania jako członka Unii Europejskiej” – tłumaczy Ministerstwo Aktywów Państwowych.