Artykuł

„Polityka klimatyczna Grupy Enea”. Jakie są jej założenia i cele?

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

Prezes Paweł Majewski podkreśla, że „Polityka klimatyczna Grupy Enea” ma być „wzmocnieniem zagadnień środowiskowych i zrównoważonego rozwoju we wszystkich podejmowanych działaniach”. „Jej głównym celem jest określenie naszych ambitnych planów w zakresie ograniczenia wpływu działalności Grupy na nasze otoczenie” – akcentuje.

„Polityka klimatyczna Grupy Enea” będzie stanowić podstawę zarządzania działalnością Grupy Kapitałowej Enea w zakresie oddziaływania na środowisko, aby podejmowane decyzje i realizowane projekty inwestycyjne w każdym przypadku uwzględniały kierunki i cele Grupy określone w dokumencie.

„Pozwoli również na bieżąco definiować oraz identyfikować ryzyka oraz szanse związane z oddziaływaniem Grupy Enea na środowisko oraz wpływem zmian klimatycznych na zasady i założenia funkcjonowania Grupy” – zaznaczono w komunikacie.

Jak podkreślono, Grupa Enea to jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Transformacja systemu energetycznego i ciepłowniczego oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wspierającego zrównoważony rozwój gospodarczy i efektywność ekonomiczną to wyzwania, które wymagają odpowiedzialnego i świadomego podejścia. Efektem tego jest ustanowienie założeń, zasad działania oraz określenie ambitnych celów w formie polityki regulującej i podkreślającej zagadnienia środowiskowe i klimatyczne.

Dokument jest uzupełnieniem „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 r. z perspektywą 2040 r.”
„Jako odpowiedzialny uczestnik transformacji energetycznej prowadzimy działalność stale minimalizując oddziaływanie na środowisko naturalne” zaznaczył prezes Paweł Majewski.

„Grupa Enea stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz technologii magazynowania energii. Sprawna realizacja projektów oraz ich priorytetowe traktowanie umożliwi wypracowanie przewagi konkurencyjnej w zakresie wytwarzania i przyczyni się do długofalowej ochrony środowiska oraz ograniczenia niekorzystnych zmian wynikających z działalności człowieka” – tłumaczył prezes Enea.

Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ
https://media.enea.pl/pr/826308/polityka-klimatyczna-grupy-enea-wspiera-transformacje-energetyki