Artykuł

Po pierwsze: sieci dystrybucyjne. TAURON planuje ich modernizację na wielką skalę

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

„Bez przebudowy sieci, niezależnie od tego ile energii z OZE wyprodukujemy, system elektroenergetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie” – podkreśla Paweł Szczeszek, prezes TAURONA. Dlatego spółka planuje zainwestować 2,4 mld zł w ich modernizację i rozwój.

Jak tłumaczy TAURON, obecna sieć elektroenergetyczna nie była projektowana i budowana na potrzeby współpracy z wieloma niestabilnymi źródłami zasilania.

„Przed operatorami sieci dystrybucyjnej stoją więc nowe wyzwania dotyczące m.in. zbudowania segmentu usług elastyczności, wdrożenia systemu informacji o rynku energii elektrycznej, masowej wymiany liczników na liczniki zdalnego odczytu, dostosowania sieci dystrybucyjnych do rozwijającej się dynamicznie energetyki prosumenckiej, OZE oraz do elektromobilności” – podkreśliła spółka.

Stąd więc decyzja o zainwestowaniu w tym roku 2,4 miliarda złotych w sieci elektroenergetyczne.
„Z naszych analiz wynika, że na realizację ambitnej strategii inwestycyjnej tylko do 2030 roku potrzebujemy w obszarze dystrybucji dodatkowych środków finansowych na poziomie około 11,5 mld zł” – tłumaczył Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy TAURON. – „Powodzenie transformacji energetycznej jest uwarunkowane rozwojem i modernizacją sieci dystrybucyjnych w kierunku tzw. sieci inteligentnych. Bez przebudowy sieci, niezależnie od tego ile energii z OZE wyprodukujemy, system elektroenergetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie” – podkreślił.

Z kolei Radosław Pobol, prezes TAURON Dystrybucja, wyjaśniał, iż „jednoczesna realizacja dotychczasowych zadań i odpowiedź na nowe wyzwania, wymusza zmianę poziomu i kierunków inwestowania”.

„Od kilku lat utrzymują się rosnące potrzeby w zakresie przyłączania do sieci nowych klientów, co wymusza konieczność zwiększania nakładów na przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł energii” – dodaje spółka.

W ostatnich trzech latach średniorocznie TAURON Dystrybucja przyłącza do swojej sieci ok. 40 tys. nowych klientów. Tylko w minionym roku zostało dodatkowo przyłączonych do sieci TD ponad 105 tys. mikroinstalacji. Na koniec 2022 roku w sieci spółki pracowało ich już 378,5 tys. o mocy ponad 2,917 GW.

Więcej informacji można uzyskać tutaj
https://media.tauron.pl/pr/808261/tauron-liderem-inwestycji-w-sieci-dystrybucyjne