Artykuł

Platforma Deklaracji Energii – nowość dla wytwórców oraz odbiorców energii

Ceny energii

Autor: PKEE

 

Uruchomiona została Platforma Deklaracji Energii (PDE), za której pośrednictwem wytwórcy oraz odbiorcy energii elektrycznej będą mogli m.in. ogłaszać zainteresowanie nabyciem lub zbyciem określonych wolumenów energii, czy zawierać transakcje.

Specjalny serwis uruchomiła PGE Polska Grupa Energetyczna. Ma być miejscem, na którym producenci energii i jej sprzedawcy będą mogli w sposób sprawny i efektywny znajdować partnerów biznesowych. Obsługą PDE zajmuje się spółka z Grupy PGE – PGE Dom Maklerski.

„Platforma Deklaracji Energii usprawni proces zakupu i sprzedaży energii na rynku, a także pozwoli na szybką i efektywną weryfikację aktualnych cen energii. Zapewni to większą przejrzystość i pozwoli wybrać najlepszą w danej chwili ofertę i sprzedawcę. Jestem przekonany, że po zniesieniu obligo giełdowego, Platforma ułatwi handel energią i zwiększy jego transparentność” – tłumaczy Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jak podaje spółka, za pośrednictwem Platformy wytwórcy oraz odbiorcy energii elektrycznej będą mogli ogłaszać deklaracje zainteresowania nabyciem lub zbyciem określonych wolumenów energii, dokonywać rezerwacji takich deklaracji i po uzyskaniu danych potencjalnego kontrahenta zawierać transakcje bezpośrednio między zainteresowanymi podmiotami. Sprzedaż energii będzie odbywała się na podstawie umów bilateralnych pomiędzy uczestnikami PDE.
Firmy, które chcą uzyskać dostęp do PDE powinny się skontaktować z PGE Domem Maklerskim, gdzie uzyskają wszystkie informacje o funkcjonowaniu Platformy.