Artykuł

Plan Energa Operator – ponad 3 miliardy zł na sieć wysokiego napięcia

farmy fotowaltaika

Bezpieczeństwo energetyczne

Autor: PKEE

farmy fotowaltaika

Rozbudowa i modernizacja sieci wysokiego napięcia (110 kV) – to jedno z kluczowych zadań stojących przed Energa Operator w najbliższych latach. Zgodnie z planem na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 3 miliardy złotych.

Jak wyjaśnia Energa Operator, zaplanowano szereg inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją sieci wysokiego napięcia, bo ma największy wpływ na potencjał przyłączeniowy dla OZE.

„Do 2028 roku łączna moc przyłączonych i pracujących w jej sieci OZE przekroczy 13 GW” podkreślono w komunikacie.

„Aktualizacja Planu Rozwoju ENERGA-OPERATOR zakłada realizację ponad 220 zadań rozwojowych dot. sieci wysokiego napięcia (110 kV) do 2028 roku na łączną kwotę rzędu 3,3 miliarda zł” – dodano.
Kluczowa będzie budowa nowych lub przebudowę istniejących linii, a także stacji 110/15 kV.

„Realizacja tych inwestycji będzie mieć kluczowy wpływ na możliwości przyłączania OZE zarówno do sieci 110 kV, jak i do sieci średniego napięcia” wyjaśnia spółka.

Wcześniej serwis liczysieenergia.pl informował o planach Energa Wytwarzanie, która sukcesywnie realizuje kolejne projekty budowy małych instalacji fotowoltaicznych. W obecnie powstających wykorzystywana jest innowacyjna technologia dwustronnej produkcji energii elektrycznej.

https://liczysieenergia.pl/energa-posiada-coraz-wiecej-mocy-z-fotowoltaiki-a-powstaja-kolejne-instalacje-pv/