Artykuł

PKEE: Większość Polaków oszczędza energię elektryczną

Badania

Autor: PKEE

Jak optymalnie korzystać z energii elektrycznej? Jak rozsądnie ją zużywać? Prawie każdy Polak spytany o to, czy zna odpowiedź na te pytania, odpowiada twierdząco. Tak wynika z badania agencji YOTTA przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. 96 proc. respondentów przyznaje, że zwraca uwagę na gospodarowanie energią elektryczną. Jako główny powód podaje oszczędność pieniędzy.

Z przygotowanego raportu wynika, że niemal dla każdego Polaka istotny jest sposób, w jaki gospodaruje energią elektryczną w swoim domu, a ponad połowa społeczeństwa uważa to za szczególnie ważne. Liczba osób, które w tym roku jeszcze częściej zaczęły zwracać na to uwagę zwiększyła się o 3 pp. (z 48 do 51 proc.). Tylko 4 na 100 ankietowanych przyznaje, że wcale nie myśli o gospodarowaniu prądem.

Dlaczego oszczędzamy?

Zdecydowanie najczęstszym powodem, dla którego zastanawiamy się nad sposobami rozsądnego gospodarowania energią, jest jej koszt. Oszczędzanie prądu, jako metodę na oszczędzanie pieniędzy uznaje 85 proc. ankietowanych. Troska o środowisko jest wymieniana na drugim miejscu (przez 13 proc. respondentów).

Oszczędzanie energii w kontekście troski o domowy budżet jest zrozumiałe. Jednak każdy powód, by zastanowić się, czy i kiedy włączyć światło lub z jakiej żarówki skorzystać, jest dobry. Rozsądne zarządzanie zużyciem prądu leży w interesie każdego Polaka i całej gospodarki. Tak jest obecnie i będzie też w przyszłości. – mówi Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Jak oszczędzamy?

Do najczęstszych metod ograniczania zużycia prądu Polacy wciąż zaliczają rezygnację z niepotrzebnego oświetlenia. Sposób ten spontanicznie wymieniła niemal połowa ankietowanych (45 proc.). To wynik o 5 pp. wyższy niż w ubiegłorocznej edycji badania zleconego przez PKEE. Na kolejnych miejscach znalazło się m.in. używanie energooszczędnych źródeł światła (w tym żarówek LED – 34 proc.), wyłączanie z gniazdka nieużywanych aktualnie sprzętów (31 proc.), a także ograniczanie korzystania z urządzeń elektrycznych i wybór takich, które zużywają mniej prądu (odpowiednio 18 i 17 proc.). Najrzadziej wymienianą odpowiedzią było korzystanie ze specjalnej (np. nocnej) taryfy. Wskazało ją 3 proc. osób.

Dlaczego nie oszczędzamy?

Osoby, które nie poświęcają uwagi tematowi oszczędności energii, tłumaczą to przede wszystkim faktem, że dopiero planują przyjęcie takiej postawy (mówi tak 23 proc. ankietowanych). Co piąty respondent, który nie oszczędza, twierdzi, że aktualne ceny prądu nie są dla niego problemem, a 13 proc. przyznaje, że nie robi tego, bo nie wie jak.

Źródło wiedzy

Więcej informacji o sposobach na sprytne i równie rozsądne korzystanie z prądu w gospodarstwie domowym można znaleźć na www.LiczySieEnergia.pl – stronie kampanii Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, której głównym celem jest budowa i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat czynników kształtujących ceny energii. Wiedza o możliwościach i sposobach na racjonalne użytkowanie prądu, pomaga obniżać rachunki za energię.

Raport został przygotowany przez agencję YOTTA na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Badanie zostało zrealizowane przez Panel Badawczy Ariadna na próbie 3200 osób w wieku 25+ (właściciele lub współwłaściciele mieszkań i domów, osoby odpowiedzialne za płacenie rachunków w gospodarstwie domowym).